$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ hai, 22-10-2018 | 15:26GMT+7

Hà Nội: Duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất

TBV - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 5547/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất, tỷ lệ 1/10.000 tại một phần ô quy hoạch ký hiệu E-1 xã Cẩm Yên để xây dựng mở rộng Trường Trung học cơ sở Cẩm Yên và Trường Mầm non Cẩm Yên tại xã Cẩm Yên, huyện Thạch Thất.
Quyết định nêu rõ, khu đất điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất, tỷ lệ 1/10.000 để xây dựng mở rộng Trường THCS xã Cẩm Yên có vị trí: Phía Bắc giáp dân cư và đất nông nghiệp, phía Nam và phía Tây giáp đất nông nghiệp, phía Đông giáp Trường THCS xã Cẩm Yên hiện có. Khu đất điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất, tỷ lệ 1/10.000 để xây dựng mở rộng Trường Mầm non xã Cẩm Yên có vị trí: Phía Bắc giáp đất ven kênh tiêu Ngòi Chò và phía Tây giáp mương tưới tiêu, phía Đông Nam giáp Trường mầm non Cẩm Yên hiện có.

Với Quy mô khu đất nghiên cứu xây dựng mở rộng Trường THCS xã Cẩm Yên có diện tích khoảng 4.439 m2. Khu đất nghiên cứu xây dựng mở rộng Trường Mầm non xã Cẩm Yên có diện tích khoảng 3.765m2. Mục tiêu là lập và thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng Trường THCS xã Cẩm Yên và Trường Mầm non Cẩm Yên, huyện Thạch Thất.

Nhằm đáp ứng được yêu cầu diện tích dạy và học phục vụ nhu cầu học tập của nhân dân xã Cẩm Yên, đảm bảo tuân thủ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, hướng tới mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia theo các quy định hiện hành.

Khu đất xây dựng mở rộng Trường THCS xã Cẩm Yên điều chỉnh sử dụng từ đất công cộng, cây xanh công viên, làng xóm với diện tích 1.673m2 sang đất công cộng (trường học). Khu đất xây dựng mở rộng Trường Mầm non xã Cẩm Yên điều chỉnh sử dụng từ đất cây xanh cách ly với diện tích khoảng 1.926m2 sang chức năng đất công cộng (trường mầm non) để xây dựng, mở rộng trường.

UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra, xác nhận bản vẽ điều chỉnh cục bộ quy hoạch phù họp với quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch của UBND TP. Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại một phần ô quy hoạch ký hiệu E-1 xã cẩm Yên được cập nhật vào Quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất, tỷ lệ 1/10.000 theo quy định.

Đồng thời, giao UBND huyện Thạch Thất chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức công bố công khai quy hoạch điều chỉnh để các tổ chức, cơ quan có liên quan và Nhân dân được biết; tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và dự án đầu tư tuân thủ Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam, tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành; Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt, xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.
 
Như Hương
Theo KTĐT