$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 22-11-2018 | 14:49GMT+7

Huyện Quan Sơn (Thanh Hóa): Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công

TBV - Trong 9 tháng đầu năm 2018, bên cạnh những khó khăn trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công như: địa bàn thực hiện dự án rộng, địa hình phức tạp, thời tiết không thuận lợi, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, một bộ phận nhân dân nhận thức còn hạn chế… Song được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh, thường trực Huyện ủy, HĐND huyện từ công tác xây dựng kế hoạch, phân bổ vốn, quản lý đầu tư đã góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
Ngay từ đầu năm, huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra thực tế để nắm bắt tình hình giao kế hoạch vốn, tiến độ thực hiện các dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Tăng cường giám sát, quản lý chất lượng các dự án đang thi công.

Công tác chuẩn bị đầu tư cũng được tập trung chỉ đạo, qua đó lựa chọn các dự án, công trình quan trọng, cấp thiết để triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Bố trí lồng ghép các nguồn vốn cho các công trình thật sự cấp bách, cần thiết, đảm bảo hiệu quả đầu tư, tránh dàn trải. Các chủ đầu tư tuân thủ đúng trình tự, thủ tục lựa chọn các đơn vị tư vấn theo quy định; hệ thống văn bản trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản đã được các đơn vị thực hiện nghiêm túc và đúng theo hướng dẫn.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, huyện thi công xây dựng 69 công trình, dự án chuyển tiếp với tổng mức đầu tư 635 tỷ 764 triệu đồng; nhìn chung các nhà thầu đều triển khai thi công theo đúng kế hoạch ban đầu đề ra và đã có 45 công trình hoàn thành, các công trình còn lại tiến độ thực hiện đạt 40 – 90% khối lượng. Dự án đầu tư xây dựng mới là 50 công trình với tổng mức đầu tư xây dựng 122 tỷ 774 triệu đồng; đã có 15 công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, các công trình còn lại khối lượng thi công ước đạt 20 – 60%.
 

Một góc thị trấn Quan Sơn

Hiện tại, kế hoạch vốn được giao cho các công trình, dự án trên địa bàn huyện là 168 tỷ 172 triệu đồng (bao gồm cả vốn được chuyển nguồn từ năm 2017 sang 2018). Trong đó vốn ngân sách tỉnh giao 49,512 tỷ đồng; vốn huyện giao 1,3 tỷ đồng; vốn chương trình mục tiêu Quốc gia 79,431 tỷ đồng…Tình hình thực hiện giải ngân vốn các chương trình, dự án trong 9 tháng đầu năm 2018 là 90,827 tỷ đồng, so với kế hoạch đạt 54%.

Trong 3 tháng cuối năm 2018, huyện Quan Sơn sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác quản lý dự án đầu tư; nâng cao trách nhiệm, tư duy về quản lý và xây dựng kế hoạch đầu tư công, từ việc lập, quyết định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ các công trình chuyển tiếp; đồng thời đảm bảo chất lượng công trình thi công, đảm bảo đưa vào hoàn thành kết thúc các dự án, công trình đang dở dang theo đúng tiến độ, hạn chế chuyển tiếp sang những năm sau. Tập trung chỉ đạo các nhà đầu tư, các ban quản lý dự án, nhà thầu hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quyết toán theo quy định và thực hiện cấp phát, giải ngân đối với các công trình đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và giải quyết tạm ứng các công trình đã khởi công. Các phòng, ban chuyên môn và chủ đầu tư cần chú trọng phân công cán bộ chuyên môn đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc thẩm tra, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán đảm bảo đúng thời hạn, chất lượng thẩm định với các dự án khởi công mới. Qua đó, nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án, gói thầu theo đúng yêu cầu chất lượng, tiến độ và hiệu quả kinh tế. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai các dự án thực hiện theo cơ chế đặc thù đối với các chương trình mục tiêu Quốc gia. Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, huy động tối đa các nguồn lực, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút vốn đầu tư bằng nhiều hình thức thích hợp.
 
Bài và ảnh Thanh Vân