$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Chủ nhật, 09-07-2017 | 16:19GMT+7

Quận Hà Đông (Hà Nội): Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu đấu giá Quang Lãm

TBV - Sáng 08/7/2017, tại Chi nhánh Phát triển qũy đất Hà Đông (số 4, Hoàng Văn Thụ, quận Hà Đông, Hà Nội), Ban chỉ đạo đấu giá quyền sử dụng đất ở quận Hà Đông tổ chức phiên đấu giá đối với 25 thửa đất tại khu đấu giá Quang Lãm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông.
Tại phiên đấu giá này, Chi nhánh Phát triển quỹ đất Hà Đông đã phối hợp với Công ty CP Đấu giá Số 5 - Quốc gia thông báo bán đấu giá tài sản với khu đất đấu giá Quang Lãm, gồm 25 thửa đất (Ký hiệu từ thửa 2 đến thửa 14 và từ thửa 17 đến thửa 28). Tổng diện tích là: 1.420,5 m2 (Diện tích các thửa từ 52,5 m2 đến 67m2). Giá khởi điểm là: 14.300.000 đ/m2; Bước giá áp dụng chung là: 100.000 đ/m2.
 

Các khách hàng tham gia bỏ phiếu tại phiên đấu giá khu đất đấu giá Quang Lãm.

Trong đó việc quy định điều kiện tham gia đấu giá. Việc bán đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện theo nguyên tắc công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bỉnh đẳng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá là đối tượng tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân người Việt Nam là từ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.
 

Toàn cảnh khách hàng tham gia phiên đấu giá (Ảnh: Sơn Thủy)

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá. Mỗi người tham gia đấu giá tại 01 nhóm (các thửa đất có giá trị bằng nhau) phải đăng ký 01 hồ sơ tham gia đấu giá tại nhóm đó. Một người có thể tham gia đăng ký đấu giá nhiều thửa đất thuộc cùng 01 nhóm và được tham gia đấu giá ở các nhóm khác nhau, nhưng phải nộp các khoản phí tham gia đấu giá và tiền đặt trước tương ứng với số lượng thửa đất đăng ký đấu giá tại các nhóm. Người tham gia đấu giá phải nộp các khoản tiền (tiền phí tham gia đấu giá và tiền đạt trước theo quy định tại phương án đấu giá) tiền dùng đấu giá là Việt Nam đồng.
 Ban chỉ đạo đấu giá quyền sử dụng đất ở quận Hà Đông tham gia công khai kiểm phiếu của khách hàng. (Ảnh: Sơn Thủy)

Mọi đối tượng được tham gia, không được tham gia phiên đấu giá quyền sử dụng đất. Trong đó, đối tượng được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật đất đai năm 2013. Trường hợp người tham gia đấu giá cùng một thửa đất cá nhân không có quan hệ huyết thống là bố, mẹ, con, anh chị em ruột; không có quan hệ hôn nhân là vợ chồng. Các tổ chức tham gia đấu giá cùng thì phải độc lập về tài chính, không cùng một tổng công ty hoặc Công ty mẹ và Công ty con; trường hợp doanh nghiệp liên doanh tham gia đấu giá thì các bên góp vốn trong liên doanh không được tham gia đấu giá.

Các trường hợp không được tham gia đấu giá, người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ hành vi của mình theo quy định của pháp luật. Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá. Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước…

Trong phiên đấu giá, có 121 khách hàng tham gia đấu giá (có 02 trường hợp không hợp lệ) đối với 25 thửa đất tại khu đất đấu giá Quang Lãm. Mức giá khởi điểm là: 14.300.000 đ/m2, mỗi bước giá là 100 nghìn đồng. Toàn bộ 25 thửa đất được đấu giá thành công với mức giá từ 14.600.000 triệu đồng đến 20.100.000 triệu đồng./.
Sơn Thủy - Hải Nam