$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ sáu, 13-10-2017 | 10:08GMT+7

TP. Ninh Bình: Đẩy mạnh phát triển du lịch

TBV - Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành từ Trung ương tới địa phương, sự nỗ lực đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch và toàn xã hội, thời gian qua, du lịch thành phố Ninh Bình đã có bước phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển của tỉnh.
Thành phố Ninh Bình là nơi hội tụ đầy đủ các điều kiện để phát triển đa dạng các loại hình du lịch như: du lịch văn hóa, lịch sử, du lịch sinh thái, du lịch tham quan nghỉ dưỡng hay du lịch tâm linh…Phát huy những lợi thế vốn có, cùng với sự quan tâm đầu tư của chính quyền địa phương, những năm gần đây, du lịch thành phố Ninh Bình đã có sự phát triển mạnh mẽ. 

Có thể nói, sự ra đời của Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 13/7/2009 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 là mốc quan trọng đánh dấu và tạo động lực cho du lịch Ninh Bình tăng tốc. Cụ thể hóa Nghị quyết này là Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 17/7/2009 của UBND tỉnh Ninh Bình cùng với các kế hoạch chi tiết về phát triển du lịch của ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đã góp phần đưa du lịch thành phố Ninh Bình phát triển ấn tượng. 
 

Cố đô Hoa Lư, Ninh Bình.

Nhiều khu du lịch, khu nghỉ dưỡng tại thành phố Ninh Bình được đầu tư xây dựng, nâng cấp với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng đã góp phần làm cho cơ sở hạ tầng du lịch của thành phố ngày càng hoàn thiện quy mô và hiện đại. Việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng và tiến hành triển khai các dự án quy hoạch du lịch luôn đi đôi với công tác bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử phục vụ phát triển du lịch. Trong đó phải kể đến nỗ lực trong việc khôi phục, gìn giữ và phát triển các lễ hội văn hóa đậm chất dân gian của địa phương với các lễ hội lớn như Lễ hội truyền thống Cố đô Hoa Lư, Lễ hội Chùa Bái Đính; nỗ lực trong việc phát triển các làng nghề, các nghề truyền thống của địa phương như nghề thêu ren, nghề đá mỹ nghệ … Bên cạnh đó, công tác nâng cao chất lượng nguồn lao động du lịch, công tác bồi dưỡng, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng để phát triển du lịch cũng được quan tâm. 

Gần đây, thành phố Ninh Bình đã chú trọng hơn vào lĩnh vực du lịch tâm linh, một loại hình du lịch đang có xu hướng phát triển mạnh mẽ trên thế giới. Du lịch tâm linh khai thác những yếu tố văn hóa tâm linh trong quá trình diễn ra các hoạt động du lịch - lễ hội, dựa vào những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể gắn với lịch sử hình thành nhận thức của con người về thế giới, những giá trị về đức tin, tôn giáo, tín ngưỡng và những giá trị tinh thần đặc biệt khác; là động lực thúc đẩy sự giao lưu văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội song song với việc phát huy giá trị tinh thần, lòng yêu nước, niềm tin, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước. Tín ngưỡng văn hóa được coi là giá trị cốt lõi của sản phẩm du lịch tâm linh, đồng thời tạo nên sợi dây kết nối tâm hồn người Việt Nam với bạn bè quốc tế. Đồng thời, nó cũng là cơ hội để quảng bá nét đẹp của đất nước, con người, văn hóa Việt Nam và tiềm năng du lịch vùng đất Ninh Bình. 
Ngọc Ánh