$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ hai, 21-05-2018 | 09:27GMT+7

Hà Nội tiếp tục quản lý chặt dạy thêm, học thêm

TBV - Sở GD&ĐT Hà Nội đã có hướng dẫn đề nghị các đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở dạy thêm, học thêm trên địa bàn.
Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu Phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã, ban kiểm tra liên ngành tiếp tục kiểm tra các cơ sở giáo dục, thực hiện nghiêm túc về dạy thêm học thêm; các nhà trường quán triệt tới giáo viên thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm. Tiến hành kiểm tra, rà soát việc tổ chức dạy thêm của cán bộ, giáo viên trong và ngoài nhà trường, kịp thời chấn chỉnh, xử lý những tổ chức, cá nhân tự mở lớp, ép buộc học sinh học thêm trái với quy định hiện hành nếu có.
 

Ảnh minh họa

Đồng thời, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các tổ chức, cá nhân không tổ chức dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống. Các cơ sở giáo dục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, giáo viên cha mẹ học sinh trong quản lý dạy thêm, học thêm.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đề nghị ban kiểm tra liên ngành, phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động các cơ sở, kiểm tra đột xuất đề phát hiện các sai phạm, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về dạy thêm, học thêm. Trong đó, Phòng GD&ĐT chịu trách nhiệm trước Sở GD&ĐT, UBND quận, huyện, thị xã về quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn theo quy định.
Trung Anh
Theo KTĐT