$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ hai, 28-11-2016 | 18:31GMT+7

Bức tranh kinh tế xã hội huyện Mỹ Đức năm 2016

TBV - Trong năm 2016, huyện Mỹ Đức (TP. Hà Nội) thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, diện mạo của huyện Mỹ Đức có những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Thực hiện Công văn số 307/HĐND-KTNS ngày 17/8/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, UBND huyện Mỹ Đức triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ và toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội theo tinh thần văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy, HĐND - UBND thành phố Hà Nội và của Huyện ủy Mỹ Đức. Qua đó, tình hình kinh tế xã hội huyện Mỹ Đức có bước chuyển biến tích cực, tăng trưởng ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
 

Tốc độ phát triển kinh tế xã hội của huyện Mỹ Đức từ đầu năm đến nay đạt 100,2% kế hoạch, tăng 9.8% so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất của huyện đạt 6.883,9 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế có bước phát triển theo hướng tích cực. Tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 33,7%; Công nghiệp, xây dựng cơ bản đạt 30,5%; Thương mại, dịch vụ, du lịch chiếm 35,8%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 30,6 triệu/người/năm.

Trong đó, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đạt 2.340,8 tỷ đồng, đạt 100,6% kế hoạch, tăng 4,8% so với cùng kỳ. Về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản, giao thông, đô thị, bưu điện, điện lực có tổng giá trị sản xuất đạt 2.096,7 tỷ đồng, đạt 100,1% kế hoạch, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch có giá trị đạt 2.446,4 tỷ đồng, đạt 99,9% kế hoạch, bằng 113,6% so với cùng kỳ. Về công tác thu, chi đạt 149% dự toán thành phố giao; đạt 118% dự toán HĐND huyện giao. Công tác xây dựng nông thôn mới được chú trọng quan tâm. Quốc phòng, an ninh được củng cố, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện.

Trong thời gian vừa qua huyện đã phối hợp với Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội, Chi cục phát triển nông thôn Hà Nội khảo sát các làng nghề thuần nông để xây dựng kế hoạch đào tạo, nhân cấy nghề năm 2016 ở các xã: Mỹ Thành, Đại Hưng, Bột Xuyên, Tuy Lai với các nghề may dân dụng, may công nghiệp, mây tre đan. Xây dựng kế hoạch khuyến khích phát triển làng nghề và phát triển làng nghề gắn với du lịch. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 09/3/2016 về thực hiện chính sách khuyến khích phát triển làng nghề huyện Mỹ Đức năm 2016, mục đích phát triển thêm từ 1 đến 2 làng nghề, phát triển 01 làng nghề Phùng Xá gắn với du lịch,… Tăng cường bám sát cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, có giải pháp hỗ trợ để đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
Chủ động tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, đáp ứng cung - cầu hàng hóa. Triển khai thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ, đồng thời coi việc đầu tư, mở rộng, nâng cấp hệ thống chợ, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển các trung tâm thương mại, siêu thị. Tăng cường quảng bá tiềm năng du lịch; phối hợp với các trung tâm lữ hành du lịch để phát triển một số loại hình du lịch mới.


Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2016, huyện Mỹ Đức sẽ tập trung triển khai các Chương trình khuyến công, tăng cường hỗ trợ phát triển làng nghề, đẩy mạnh đào tạo, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. Đẩy mạnh triển khai thực hiện các dự án đầu năm 2016, tiến độ quyết toán các công trình xây dựng đã bàn giao đưa vào sử dụng,.. Nâng cao giải quyết ô nhiễm môi trường trên địa bàn, rà soát hộ nghèo, giải quyết 100% đơn thư khiếu nại, giải phóng mặt bằng các công trình lấn chiếm vỉa hè, mặt bằng vi phạm; xử lý thu hồi - cấp, phát giấy phép sử dụng đất, tổ chức hội nghị kiểm tra đường giao thông, bãi xe phục vụ mùa Lễ hội chùa Hương. Nâng phí thắng cảnh, đò thuyền lên 60%, kết hợp nâng cao chất lượng dịch vụ. Đẩy nhanh tiến độ, biện pháp tiêu độc khử trùng, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trong thời điểm giao mùa. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường kiểm tra, rà soát, phòng chống tệ nạn, trấn áp tội phạm, tuần tra kiểm soát trật tự văn minh đô thị. Rà soát, thanh kiểm tra cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng trường học, xây dựng trường lớp đạt chuẩn Quốc gia trong thời gian sớm nhất.

Tại hội nghị phản biện xã hội và đóng góp ý kiến đối với dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Mỹ Đức trong năm 2017 đã nêu 8 ý kiến phát biểu đóng góp vào những vấn đề phát triển kinh tế-xã hội của huyện trong năm 2017 như: xây dựng kế hoạch cần tập trung hơn vào các vấn đề quy hoạch, quản lí sử dụng đất đai; việc giao đất dịch vụ cho người dân; xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế đúng hướng, tăng tỉ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ; giảm tỉ trọng nông nghiệp; hỗ trợ phát triển làng nghề; quan tâm tới các vấn đề an sinh xã hội; đề xuất giải pháp đối với vấn đề nước sạch, vệ sinh môi trường. Nhất là sản xuất nông nghiệp phải mang tính hàng hóa, công tác dồn điền đổi thửa, xây dựng nông thôn mới.
Đinh Thiện