$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 16-11-2017 | 14:16GMT+7

Điện lực Hà Nội (EVN HANOI): Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường

TBV - Trong những năm qua, EVN HANOI luôn tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền tới CBCNV và các đơn vị về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường (BVMT) và quản lý chất thải nguy hại (CTNH).
Tại EVN HANOI, toàn bộ các TBA 110kV, 220kV và các đường dây đấu nối vào trạm đều đã được lập Đề án BVMT chi tiết, lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đồng thời đều được Sở Tài nguyên môi trường Hà Nội ra quyết định phê duyệt và cấp sổ Chủ nguồn CTNH. Đối với lưới điện cấp điện áp 35 kV do 30 Công ty điện lực quản lý, kho Đại Thanh, kho Đông Anh và các đơn vị thuộc khối phụ trợ đã có Hồ sơ BVMT cho hệ thống đường dây và TBA (UBND quận/huyện ký), Sổ đăng ký chủ nguồn CTNH và Kế hoạch phòng ngừa - ứng phó sự cố CTNH…
 

Đồng chí Nguyễn Anh Dũng - Phó Tổng giám đốc EVN HANOI phát biểu tại Hội nghị Tập huấn Công tác bảo vệ môi trường năm 2017.
 
Hiện nay, các đơn vị đều đã có khu vực lưu trữ tạm thời CTNH, có đầy đủ biển cảnh báo dãn nhãn mã thông tin CTNH đầy đủ, công tác thu gom, phân loại và lưu giữ CTNH được thực hiện theo đúng quy định. Bên cạnh đó, các đơn vị đều xây dựng kế hoạch phòng ngừa sự cố CTNH, phương án PCCC, phân công cán bộ theo dõi công tác BVMT, kịp thời ứng phó các tình huống xảy ra.

Cùng với đó, trong quá trình vận hành lưới điện, EVN HANOI luôn thực hiện đúng theo các quy trình quy phạm, thường xuyên kiểm tra định kỳ đường dây và TBA, thực hiện công tác thí nghiệm định kỳ các thiết bị nhằm phát hiện sớm những nguy cơ sự cố có thể xảy ra. Đối với những sự cố liên quan đến các thiết bị chứa dầu như MBA, máy cắt đều có phương án khắc phục sự cố kịp thời đảm bảo cấp điện mà không làm ảnh hưởng đến môi trường. 

Trong năm 2016, EVN HANOI đã tiến hành thu gom, tiêu hủy an toàn 7.153 kg Mẫu dầu nhiễm PCB (Thuộc khuôn khổ dự án “Quản lý PCB tại Việt Nam” của EVN); lưu trữ nghiêm ngặt, đúng quy định các thiết bị chứa dầu; Tiếp nhận và khai thác hiệu quả 01 máy lọc dầu và 1.340 thùng phi để đựng chất lỏng từ dự án “Quản lý PCB tại Việt Nam”.

Năm 2017, EVN HANOI tiếp tục phối hợp với các đơn vị trong EVN, C49, PC49 để kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác BVMT theo đúng quy định của Pháp luật. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, kêu gọi khuyến khích CBCNV EVN HANOI tham gia các hoạt động bảo vệ thiên nhiên, môi trường ứng phó chống biến đổi khí hậu.
Tiến Hiệp