$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ bảy, 14-10-2017 | 07:51GMT+7

Giám sát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh gas

TBV - Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị số 13/CT-BCT về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

Ảnh minh họa

Theo đó, Sở Công Thương, Hiệp hội Gas Việt Nam, các cơ sở kinh doanh LPG tăng cường thực hiện chức năng quản lý, giám sát nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh LPG; chú trọng thanh tra, kiểm tra đột xuất để phát hiện sớm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh LPG. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh LPG không duy trì đúng các điều kiện kinh doanh, điều kiện an toàn, phòng chống cháy nổ thì xem xét đình chỉ hoạt động, thu hồi hoặc tước giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định.

Chi cục quản lý thị trường các địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh, bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ đối với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối, tổng đại lý và đại lý kinh doanh LPG, cửa hàng bán LPG chai, trạm nạp, trạm cấp LPG, cơ sở sản xuất, sửa chữa chai LPG.
Lê Nam
Theo KTĐT