$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ bảy, 26-08-2017 | 09:11GMT+7

Hà Nội thí điểm quản lý cửa hàng kinh doanh trái cây trong nội thành

TBV - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 5848/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành của thành phố Hà Nội".
Quyết định nêu rõ, đối với sản phẩm trái cây, nhu cầu tiêu thụ của người dân TP Hà Nội khoảng 52.000 tấn/tháng; trong khi đó, khả năng sản xuất trên địa bàn chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu. Do đó, hàng tháng lượng trái cây phải nhập khẩu từ nước ngoài khoảng 7.800 tấn (15%) và nhập từ các tỉnh, thành cả nước khoảng 34.840 tấn. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trái cây của người Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng còn tồn tại những hình thức nhỏ lẻ, manh mún, chạy theo lợi ích trước mắt; công tác quản lý và kiểm soát kinh doanh trái cây gặp nhiều khó khăn, bất cập.

Việc xây dựng và thực hiện “Đề án thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành của TP Hà Nội” nhằm góp phần triển khai hiệu quả Chỉ thị số 08/CT-TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề ATTP trong tình hình mới; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP; Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 27/10/2016 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủỵ Đảng đối với vấn đề ATTP trong tình hình mới trên địa bàn Hà Nội; Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 29/3/2012 của UBND TP Hà Nội triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia ATTP giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030.
 

Ảnh minh họa.

Phạm vi, đối tượng của Đề án là hoạt động kinh doanh và quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây tại các quận nội thành, các tổ chức, cá nhân kinh doanh trái cây và các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác quản lý hoạt động kinh doanh trái cây của TP Hà Nội.
Quyết định nêu rõ, quản lý hệ thống cửa hàng kinh doanh trái cây trên các tuyến phố và khu dân cư thuộc các quận nội thành TP Hà Nội theo hướng văn minh, hiện đại, bảo đảm an toàn thực phẩm, phấn đấu đạt được các chỉ tiêu cụ thể như sau: 100% người kinh doanh trái cây được đào tạo, tập huấn kiến thức về ATTP, đảm bảo sức khỏe và các điều kiện cần thiết khác theo quy định.

Phấn đấu trong năm 2017 đạt 60%, hết năm 2018 đạt 100% cửa hàng bán trái cây tại quận nội thành có đăng ký kinh doanh; có biển hiệu nhận diện và đầy đủ trang thiết bị, phương tiện phục vụ kinh doanh, bảo quản trái cây đảm bảo chất lượng... Tiến tới xây dựng hệ thống máy thu ngân, thanh toán nối mạng, thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ nâng cao hiệu quả công tác quản lý và hoạt động kinh doanh chuỗi thực phẩm an toàn trên toàn TP. Nâng cao trách nhiệm, nhận thức pháp luật trong hoạt động kinh doanh trái cây của các cơ sở, cá nhân sản xuất, kinh doanh cũng như đội ngũ công chức thực thi công tác quản lý; Tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không chấp hành quy định pháp luật và TP trong hoạt động kinh doanh trái cây và xóa bỏ các điểm kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nơi công cộng... không đảm bảo điều kiện ATTP, trật tự đô thị. Phấn đấu trong năm 2018, kiểm soát được nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, các điều kiện về ATTP tại các cửa hàng kinh doanh trái cây trong các quận nội thành.

Đề án Thực hiện thí điểm trong thời gian từ tháng 8/2017 đến hết năm 2018 theo tiến độ: Giai đoạn 1 từ tháng 8 đến tháng 9/2017; Giai đoạn 2 từ tháng 10/2017 đến tháng 2/2018; Giai đoạn 3 từ tháng 3/2018 đến tháng 12/2018; Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án vào tháng 12/2018.

Các Sở, ngành, UBND các quận được giao nhiệm vụ tại phần III Đề án có trách nhiệm báo cáo định kỳ hàng tháng, quý (trước ngày 25 hàng tháng và tháng cuối quý); phản ánh kịp thời những vấn đề vướng mắc, kiến nghị về Sở Công Thương. . .

UBND TP Hà Nội giao Sở Công Thương là cơ quan tổng hợp, báo cáo và đề xuất UBND TP định kỳ tháng/quý họp giao ban, kiểm điểm, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện Đề án; phối hợp với các cơ quan liên quan phát hiện những vấn đề đột xuất, cấp bách phát sinh để kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND TP Hà Nội xem xét, quyết định.
Như Hương
Theo KTĐT