$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 08-03-2018 | 10:24GMT+7

Tăng cường thực hiện hiệu quả Luật BHXH 2014

TBV - Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) ký Công văn số 5488/LĐTBXH-BHXH gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc đôn đốc, chỉ đạo triển khai hiệu quả các quy định của Luật BHXH 2014 có hiệu lực từ năm 2018.
Theo lộ trình quy định của Luật BHXH 2014, nhiều quy định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018, trong đó có quy định về việc tham gia BHXH bắt buộc với lao động có thời hạn từ 01-03 tháng, lao động người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện.
 

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH, cơ quan BHXH và các cơ quan liên quan tăng cường thông tin, tuyên truyền pháp luật về BHXH, đặc biệt là việc tham gia BHXH bắt buộc với lao động hợp đồng 01-03 tháng, chính sách hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn, sớm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH. Chỉ đạo cơ quan tài chính bố trí kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người dân tham gia BHXH tự nguyện chuyển và Quỹ BHXH theo quy định. 

Đề nghị Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các công đoàn cơ sở nêu cao vai trò bảo vệ quyền lợi người lao động trong cơ quan, doanh nghiệp, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật BHXH để đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định; đồng thời phối hợp thường xuyên với Sở LĐ-TB&XH, cơ quan BHXH trong việc truyền thông, phổ biến pháp luật, công tác kiểm tra để ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH. 
Lê Công