$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 05-07-2018 | 10:46GMT+7

Bà Rịa - Vũng Tàu: Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu

TBV - Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (CNNTTB) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức họp đánh giá các sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm CNNTTB năm 2018.
Năm 2018, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 45 sản phẩm đến từ 7 địa phương thuộc 04 nhóm sản phẩm tham gia bình chọn gồm: Nhóm thủ công mỹ nghệ là 11 sản phẩm; nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm là 27 sản phẩm; nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí là 01 sản phẩm; nhóm sản phẩm khác là 06 sản phẩm. 
 

Một số sản phẩm tham gia bình chọn.

Sau khi xem xét, Hội đồng bình chọn đã thống nhất chọn ra 30 sản phẩm để trình UBND tỉnh phê duyệt, quyết định cấp Giấy chứng nhận sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh. Đồng thời, Hội đồng bình chọn cũng thống nhất đề cử ra 25 sản phẩm nổi trội để tham gia bình chọn sản phẩm CNNTTB khu vực phía Nam, dự kiến tổ chức vào tháng 7/2018.

Những doanh nghiệp, cơ sở có sản phẩm được bình chọn và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh, ngoài việc được thưởng bằng tiền mặt từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương, sẽ được hưởng những quyền lợi sau: Được phép in hoặc dán nhãn Logo của Chương trình trên sản phẩm hoặc bao bì sản phẩm; Được ưu tiên xét hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương để phát triển sản phẩm; Được tư vấn, tiếp cận với chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư; Được đăng tải thông tin giới thiệu về sản phẩm trên phương tiện thông tin của tỉnh như: Bản tin Khuyến công; Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp. 
Quỳnh Anh