$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 16-11-2017 | 13:37GMT+7

Bình Dương: Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

TBV - Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương, 9 tháng đầu năm 2017, sản xuất công nghiệp ước tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2016.
Toàn tỉnh hiện có 28 khu công nghiệp với diện tích 10.560 ha, tỷ lệ cho thuê đạt 71% và 11 cụm công nghiệp với diện tích 802 ha, tỷ lệ cho thuê đạt 62,6%. Trong 9 tháng, các khu công nghiệp đã thu hút 1 tỷ 934 triệu đô la Mỹ (chiếm 89,1% cả tỉnh), xuất khẩu đạt 10 tỷ 303 triệu đô la Mỹ (chiếm 50,4%). 
 

Làng gốm Tân Phước, huyện Tân Uyên, Bình Dương

Đối với lĩnh vực Thương mại-Dịch vụ, thời gian qua, tỉnh đã tổ chức các đoàn doanh ngiệp tham gia 9 hội chợ triển lãm trong nước; phối hợp và tổ chức triển lãm công nghiệp và sản xuất Việt Nam năm 2017 và Hội chợ máy móc và gỗ nguyên liệu Việt Nam năm 2017 tại tỉnh. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước đạt 118.000 tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 18% (chiếm tỷ trong 96,3%) và khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 24 % (chiếm 23,7%).

Để hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng cuối năm 2017, UBND tỉnh Bình Dương tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017; phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ở mức cao nhất, bảo đảm chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả theo dự toán được giao; tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp của Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 3-8-2017 của Chính phủ và Chỉ thị 07/CT-UBND ngày 3-5-2017 của UBND tỉnh về đầu tư công, cải tiến thủ tục, rút ngắn thời gian trong các giai đoạn đầu tư, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2017.
Trí Dũng