$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 19-10-2017 | 10:19GMT+7

Bình Thuận: Đưa hàng Việt về Miền núi

TBV - Tháng 9/2017, Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận bắt tay thực hiện chuyên mục công thương năm 2017 theo Kế hoạch số 2614/SCT-TTKC ngày 06 tháng 12 năm 2016 với hai chủ đề: “Tuyên truyền các Phiên chợ hàng Việt về nông thôn tỉnh Bình Thuận trong năm 2017” và “Kết quả hoạt động xuất nhập khẩu 9 tháng đầu năm 2017” phát sóng trên Đài PTTH Bình Thuận.
Cụ thể, để thực hiện hai chuyên mục tháng 9, Trung tâm Khuyến công tỉnh Bình Thuận phối hợp với Đài PTTH Bình Thuận, Trung tâm Xúc tiến thương mại, phòng Quản lý thương mại - Sở Công thương thực hiện, trong đó nội dung và kết quả thực hiện như sau:

Chủ đề 1: Ghi hình tại Phiên chợ “Đưa hàng Việt về Miền Núi” tại huyện Hàm Thuận Bắc vào ngày 23 tháng 6 và huyện Đức Linh vào ngày 25/8/2017. Phỏng vấn các doanh nghiệp bán hàng tại Phiên chợ, người dân mua hàng và đại diện lãng đạo UBND huyện Hàm Thuận Bắc, huyện Đức Linh. Đồng thời phòng vấn trực tiếp ông Võ Lý Hoài Vũ – Trưởng phòng nghiệp vụ - Trung tâm Xúc tiến thương mại về chủ đề nêu trên.

Chủ đề 2: Ghi hình 04 nhóm hàng có tỷ lệ tăng trưởng và doanh thu xuất khẩu cao so với 9 tháng đầu năm 2016 gồm: Nhóm hàng may mặc: Công ty TNHH may Phú Long; Nhóm hàng rau quả: DNTN rau quả Bình Thuận; Nhóm hàng đồ gỗ: Công ty CP Chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn; Nhóm DN có vốn đầu tư nước ngoài: Công ty TNHH Quốc tế Right Rich.

Bên cạnh đó, triển khai phỏng vấn, lấy ý kiến lãnh đạo các Doanh nghiệp nói trên về kết quả hoạt động xuất nhập khẩu 9 tháng đầu năm 2017 của Doanh nghiệp; đồng thời phỏng vấn Ông Trần Quang Bách, Trưởng phỏng Quản lý thương mại - Sở Công thương về chủ đề kết quả hoạt động XNK 9 tháng đầu năm 2017của tỉnh.

Chuyên mục công thương tháng 9/2017 chủ đề 1 đã  được phát sóng trên Đài PTTH Bình Thuận vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 02/9/2017, phát lại vào lúc 9g30 ngày 09/9/2017 và chủ đề 2 được phát sóng trên Đài PTTH Bình Thuận vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 30/9/2017, phát lại vào lúc 9g30 ngày 07/10/2017. Đồng thời, công bố rộng rãi tại wesite Đài PTTH Bình Thuận www.binhthuantv.vn tại mục chuyên mục công thương. 
 Khuyến công tỉnh Bình Thuận