$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 02-11-2017 | 09:57GMT+7

Cần Thơ: Quy hoạch phát triển làng nghề gắn với phát triển du lịch

TBV - Thời gian qua, TP Cần Thơ đã phê duyệt quy hoạch phát triển làng nghề đến năm 2020 với mục tiêu phát triển 32 làng nghề tại các quận Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt, huyện Phong Điền, Vĩnh Thạnh.
Trong đó, ưu tiên phát triển các ngành nghề như: Mành trúc, may thêu, mộc dân dụng, sản xuất gạch ngói, nấm rơm, bánh kẹo, bánh tráng, khâu nón, dệt chiếu, đan thúng, rổ, đan lục bình, hàng thủ công mỹ nghệ từ tre, mây, trúc phục vụ cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Đặc biệt, từ nay đến năm 2020 sẽ có 24 làng nghề khác được phát triển thêm. Cùng với đó, việc quy hoạch phát triển làng nghề ở Cần Thơ còn được lồng ghép, gắn với phát triển du lịch. 

Thời gian qua, các làng nghề ở Cần Thơ đã thu hút trên 100.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan. Sản phẩm mây, tre, lá buông, gốm sứ được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, trong đó xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Anh, Pháp đạt 800.000 USD.
 

Làng bánh tráng Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, Cần Thơ

Trong thời gian tới, để làng nghề phát triển ổn định, Cần Thơ khuyến khích các tổ chức, cá nhân và cơ sở ngành nghề nông thôn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng làng nghề, cụm cơ sở ngành nghề nông thôn. Đồng thời, hỗ trợ đầu tư hạ tầng làng nghề và ngoài hàng rào các cụm cơ sở ngành nghề nông thôn. Với các cơ sở ngành nghề nông thôn có dự án đầu tư có hiệu quả sẽ được tạo điều kiện thuận lợi về giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất tại các cụm cơ sở ngành nghề nông thôn và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đặc biệt, Cần Thơ sẽ dành ngân sách địa phương hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và xử lý môi trường cho các làng nghề, cụm cơ sở ngành nghề nông thôn. Đồng thời, tăng cường thông tin thị trường, tổ chức cho các làng nghề mở rộng hoạt động dưới hình thức tổ liên kết, câu lạc bộ, hợp tác xã, đồng thời gắn hoạt động của các làng nghề với du lịch nhằm tăng sức hấp dẫn và thu nhập cho người lao động. Làng nghề ở Cần Thơ đã phát huy tốt hiệu quả không chỉ trong giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động mà còn góp phần gìn giữ những nét đẹp truyền thống của văn hóa Việt Nam.
Hoàng Vũ