$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 06-12-2018 | 10:57GMT+7

Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội: Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động

TBV - Báo cáo kết quả công tác Công đoàn 9 tháng đầu năm 2018 của Công đoàn ngành NN&PTNN Hà Nội, trong những năm qua trình độ cán bộ, CNVCLĐ trong ngành ngày càng được nâng lên, số người có trình độ trên Đại học, Đại học và Cao đẳng đạt 37,05%; trung cấp, CNLĐ có trình độ tay nghề cao đạt 31,31%.
9 tháng đầu năm 2018, Công đoàn ngành NN&PTNN Hà Nội đã triển khai đến 100% CĐCS tổ chức tuyên truyền, quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức 07 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người sử dụng lao động và người lao động trong các loại hình doanh nghiệp, trong đó tập trung tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động…

Đẩy mạnh Chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động” gắn với Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020” qua tổng kết đã có 586 CNVCLĐ được học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Công đoàn ngành NN&PTNN Hà Nội đã triển khai hiệu quả kế hoạch tổ chức Hội thi nét đẹp văn hóa công sở năm 2018 qua 2 vòng thi, Công đoàn ngành đã lựa chọn CĐCS chi cục Đê điều & PCLB Hà Nội tham dự Hội thi Nét đẹp văn hóa công sở Cụm thi đua số 6 (vòng sơ khảo) kết quả đạt giải Ba; Phối hợp với Sở tổ chức liên hoan văn nghệ trong CNVCLĐ ngành NN&PTNN Hà Nội Hà Nội lần thứ V- năm 2018; chỉ đạo các đơn vị tổ chức liên hoan văn nghệ tại cơ sở đến nay đã có 14 đơn vị đã tổ chức liên hoan văn nghệ tại cơ sở.
 

Công đoàn cơ sở Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội tham dự 
Hội thi Nét đẹp văn hóa công sở Cụm thi đua số 6.
 

Công đoàn ngành NN&PTNN Hà Nội đã hướng dẫn các công đoàn cơ sở bình xét biểu dương “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến - sáng tạo” năm 2018 tại đơn vị, qua tổng kết đã có 08 đơn vị biểu dương 116 đồng chí đạt danh hiệu “Công nhân giỏi cấp cơ sở”, lựa chọn những cá nhân tiêu biểu đề nghị cấp ngành và Thành phố khen thưởng. Công đoàn ngành biểu dương 25 “Công nhân giỏi cấp ngành” năm 2018. Đề nghị LĐLĐ TP Hà Nội biểu dương danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2018 cho 02 cá nhân.

Trong thời gian tới, Công đoàn ngành NN&PTNN Hà Nội sẽ tiếp tục tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên CNVCLĐ nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp và kiến thức pháp luật để đáp ứng, yêu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế; tuyên truyền cán bộ CNVCLĐ thi đua thực hiện có hiệu quả “ Năm kỷ cương hành chính” của Thành phố và “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn ” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gắn với cuộc vận động “Người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”; “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…
Bài và ảnh Mai Quý