$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 10-08-2017 | 11:20GMT+7

Công tác khuyến công hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm

TBV - Phối hợp với Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Khuyến công tổng kết công tác khuyến công năm 2016 và sơ kết tình hình công tác khuyến công 6 tháng đầu năm 2017 của các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam với sự tham gia của đại diện các Sở Công thương, các Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp và các doanh nghiệp đến từ 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Chủ trì Hội nghị có ông Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục CNĐP; bà Đỗ Thị Minh Trâm, Phó Cục trưởng Cục CNĐP; ông Nguyễn Phương Đông - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh.
Báo cáo hoạt động khuyến công 6 tháng đầu năm 2017 của 20 tỉnh, thành phố phía Nam tại hội nghị, bà Đỗ Thị Minh Trâm cho biết: Tổng kế hoạch kinh phí giành cho công tác khuyến công năm 2017 được phê duyệt là 64.710 triệu đồng, cao hơn 8% so với kế hoạch năm 2016. 

Theo đó, một số chương trình tiêu biểu đã được thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2017 như: chương trình đào tạo nghề, truyền nghề và nâng cao tay nghề, đã tổ chức đào tạo nghề cho 1.115 lao động nông thôn, giảm 19,29% so với kế hoạch năm 2016, với kinh phí thực hiện chương trình là 1.301triệu đồng. Chương trình nâng cao năng lực quản lý, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đã đào tạo cho 1.910 lượt người, chủ yếu là cho cán bộ quản lý điều hành các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT). Chương trình hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và khoa học kĩ thuật tiến bộ đã hỗ trợ xây dựng 11 mô hình trình diễn kĩ thuật sản xuất sản phẩm mới, công nghệ mới. Chương trình phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu đã hỗ trợ cho khoảng 529 lượt cơ sở CNNT kinh phí thuê khoảng 916 gian hàng tham gia hội chợ triễn lãm trong nước, tổ chức được 02 hội chợ cấp tỉnh, huyện. Kinh phí thực hiện chương trình nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công 6 tháng đầu năm 2017 là 4.525 triệu đồng. 
 

Tuy nhiên, công tác khảo sát xây dựng kế hoạch, đề xuất các đề án khuyến công và chất lượng đề án ở một số địa phương còn hạn chế; Cơ sở vật chất và phương tiện làm việc ở một số trung tâm khuyến công còn thiếu, cán bộ làm công tác khuyến công thường xuyên bị thay đổi nên việc cập nhật, nắm bắt kịp thời các nội dung của hoạt động khuyến công còn hạn chế dẫn đến quá trình công tác còn lúng túng; hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp của một số địa phương chưa được đẩy mạnh, số lượng dự án và doanh thu của hoạt động tư vấn chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của các trung tâm…Đó là những hạn chế, tồn đọng được trong quá trình thực hiện công tác khuyến công được nêu ra trong hội nghị. 

Trước tình hình thực tế, để hoàn thành kế hoạch khuyến công 6 tháng cuối năm 2017, hội nghị đã đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế đang tồn tại bằng cách tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức thông tin tuyên truyền, cung cấp kịp thời thông tin về cơ chế chính sách đối với các hoạt động khuyến công; Hội nghị yêu cầu việc xây dựng các chương trình, đề án khuyến công phải được tổ chức khảo sát, quan tâm theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm; Tăng cường liên kết giữa các tỉnh, thành phố trong vùng và liên kết giữa các vùng để trao đổi kinh nghiệm trong phát triển ngành khuyến công. Bên cạnh đó cần huy động thêm nguồn vốn ngoài Ngân sách nhà nước, Sở Công thương tham mưu UBND tỉnh tăng mức hỗ trợ kinh phí khuyến công địa phương đối với các xã chương trình nông thôn mới để hoạt động khuyến công đáp ứng được yêu cầu phát triển của tỉnh. Đồng thời, các Sở Công Thương cũng đề xuất Bộ Công Thương xem xét, rút ngắn thời gian xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án để sớm triển khai các hoạt động khuyến công.

Tham gia đóng góp tại hội nghị, ông Trần Quốc Tuấn - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh, kiến nghị khuyến công cần phải thay đổi cơ chế chính sách và cách điều hành quản lý. Theo đó, đại diện Sở Công thương tỉnh Trà Vinh đề xuất các hoạt động hỗ trợ khuyến công cần nâng cao mức hỗ trợ, tập trung hỗ trợ có trọng tâm, hướng tới sản xuất theo chuỗi. Tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp về nhà xưởng, kho lạnh bảo quản, hệ thống xử lý nước, đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu… Ông Tuấn kiến nghị khuyến công cần nghiên cứu tập trung vào các hoạt động khởi nghiệp, khuyến khích phát triển các ý tưởng kinh doanh.

Hội nghị cũng thông qua các ý kiến đóng góp, tham luận của đại diện các đơn vị tham gia và trao cờ đăng cai tổ chức Hội nghị công tác khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam năm 2018 cho đại diện Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp.
An Tiên