$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 05-10-2017 | 10:12GMT+7

Cụ thể hóa chính sách pháp luật cho người lao động

TBV - Tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức Hội thảo góp ý kiến Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI trình Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.
Theo Chủ tịch Bùi Văn Cường, dự thảo báo cáo kỳ này có sự đổi mới cả về bố cục và nội dung. Báo cáo được chia làm 12 mục, trong đó 10 mục tương ứng với 10 vấn đề cốt lõi trong hoạt động của tổ chức Công đoàn với việc đánh giá tình hình thực hiện trong thời gian qua, những tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp cụ thể tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2018-2023.
Góp ý với Tổng LĐLĐVN, ông Phạm Thế Duyệt- Nguyên Tổng thư ký Tổng Công đoàn Việt Nam (nay là Tổng LĐLĐVN) cho rằng, báo cáo cần thể hiện rõ vao trò, vị trí của giai cấp công nhân (GCCN) Việt Nam, đánh giá đúng những thách thức với tổ chức Công đoàn Việt Nam hiện nay, từ đó, GCCN cũng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trước tình hình mới của đất nước. Đại hội Công đoàn cũng gần với Đại hội Đảng, vì thế, báo cáo cũng cần thể hiện rõ tiếng nói của GCCN với Đảng; vai trò của Đảng trong lãnh đạo tổ chức Công đoàn và ngược lại, Công đoàn có vai trò với Đảng như thế nào.
Đặc biệt, báo cáo cần phân tích rõ vào trò của công đoàn trong hoạt động bảo vệ quyền lợi của đoàn viên công đoàn và người lao động trong tình hình mới. Việc bảo vệ này không phải qua những vụ việc cụ thể mà “gốc” chính là từ đường lối, chính sách.
 

Ảnh minh họa.

Đồng tình với quan điểm trên, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Cù Thị Hậu cũng nhấn mạnh: Chức năng xuyên suốt của tổ chức công đoàn là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động. Tuy nhiên, cơ quan Tổng LĐLĐVN cần nghiên cứu, tham mưu với Quốc hội ban hành các chế độ, chính sách pháp luật liên quan đến người lao động. Phải bảo vệ người lao động bằng cơ chế, chính sách pháp luật cụ thể, chứ không phải đi “gỡ” từng vụ việc.

Tiếp nối quan điểm trên, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Nguyễn An Lương cho rằng: Báo cáo của Tổng LĐLĐVN cần nêu rõ vai trò của Tổng LĐLĐVN trong nhiệm kỳ qua, thể hiện được bản lĩnh của tổ chức Công đoàn trong việc đấu tranh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên Công đoàn và người lao động, đặc biệt trong những vấn đề nóng như: Lương tối thiểu vùng, bữa ăn ca cho người lao động, bảo hiểm xã hội, nhà ở cho công nhân...

Tại hội thảo, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và các ban, đơn vị qua các thời kỳ cũng đã thẳng thắn góp ý từng chương, điều, câu chữ cho dự thảo sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
 
Thúy Vi