$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 02-11-2017 | 10:08GMT+7

Đào tạo nghề cho các làng nghề: Bảo tồn và phát triển làng nghề

TBV - Việc đào tạo nghề tiểu thủ công nghiệp cho lao động làng nghề có 3 cấp độ: Đào tạo cho lao động phổ thông chưa biết nghề để họ có ít nhất một nghề thông thạo; bổ sung những kiến thức, kỹ năng mới cho những người đã có nghề, nhưng tay nghề chưa đủ mức thành thạo để trở thành thợ giỏi; bổ túc kiến thức khoa học, công nghệ mới cho nghệ nhân.
Nằm trong chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT), Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đã phối hợp với Tổng cục Dạy nghề triển khai nhiều chương trình truyền nghề cho lao động tại các địa phương, trong đó đáng chú ý là mô hình xây dựng làng nghề mới. Hướng đi này không chỉ giải quyết bài toán thiếu nhân lực cho các làng nghề, mà còn góp phần tạo việc làm, nâng cao đời sống cho LĐNT.

Ông Lưu Duy Dần, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam cho rằng: Đào tạo lao động làng nghề là một trong những việc làm quan trọng nhằm bảo tồn và phát triển làng nghề. Đây là một hình thức để nâng cao thu nhập của người nông dân, góp phần thực hiện thành công mục tiêu đào tạo một triệu lao động mỗi năm theo Đề án đào tạo nghề lao động nông thôn đến năm 2020 đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1956. 
 

Ảnh minh họa

Xây dựng làng nghề mới là một trong ba mô hình được hiệp hội và Tổng cục Dạy nghề triển khai nhằm tạo việc làm cho nông dân, đẩy mạnh sản xuất sản phẩm nghề truyền thống với quy mô công nghiệp góp phần phát triển các làng nghề, nâng cao đời sống nông dân, nông thôn. Có thể nói, đó là cơ hội không chỉ giúp cho việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị làng nghề có hiệu quả mà còn góp phần giải quyết một lượng lớn lao động, nhất là ở khu vực nông thôn; góp phần xóa đói, giảm nghèo, đáp ứng các tiêu chí chuyển dịch cơ cấu lao động trong công cuộc xây dựng nông thôn mới hiện nay.
 
Hoàng Vũ