$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 16-08-2018 | 14:22GMT+7

Điện Biên: Đẩy mạnh hoạt động khuyến công

TBV - Trong năm 2018, ngành Công Thương tỉnh Điện Biên đang nỗ lực tìm nhiều giải nhằm thúc đẩy các hoạt động thương mại, quản lý thị trường, khuyến công, xuất khẩu, du lịch, dịch vụ, hội chợ, bình ổn giá và sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp… với mong muốn đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, xứng đáng là ngành kinh tế chủ lực của địa phương trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
Năm 2018, Sở Công Thương tỉnh Điện Biên có 09 đề án khuyến công được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó có 06 đề án khuyến công quốc gia và 03 đề án khuyến công địa phương. Hiện tại đã thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện các đề án. Định hướng và hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp triển khai xây dựng đề án khuyến công quốc gia và địa phương năm 2019. Ngoài ra, Ngành còn xây dựng 5 đề án xúc tiến thương mại đề xuất vào chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2019, có 02 đề án thuộc chương trình phát triển TMĐT quốc gia năm 2019 trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở cũng đã tổ chức tham gia 02 hội chợ thương mại (01 hội chợ thương mại tại Lào, 01 hội chợ trong nước). 
 

Hoạt động khuyến công thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Kết nối và hỗ trợ 03 doanh nghiệp trong tỉnh tham gia 03 Hội chợ triển lãm trong và ngoài nước. Tổ chức 02 lớp đào tạo, trong đó 01 về kỹ năng kinh doanh cho các đơn vị, doanh nghiệp tỉnh Điện Biên thuộc chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, 01 đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử tỉnh Điện Biên thuộc Kế hoạch phát triển TMĐT địa phương năm 2018. Hiện tại, Sở đang triển khai thực hiện các thủ tục và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện đề án “Tổ chức đưa hàng Việt về miền núi các huyện Điện Biên Đông, Mường Nhé” và đề án “Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2018”.

Cùng với đó, ngành Công Thương Điện Biên đã chủ động xây dựng các giải pháp triển thực hiện các chương trình công tác của các cấp, ngành và nhiệm vụ cụ thể được giao của ngành. Tham mưu cho UBND tỉnh văn bản đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư xây dựng trạm biến áp và lưới điện truyền tải 110 kV theo Quy hoạch Phát triển điện lực tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2025; Trình UBND Tỉnh ban hành Quyết định giao nhiệm vụ chủ đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp; Trình UBND Tỉnh thu hồi giấy chứng nhận cơ sở không đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất nhỏ lẻ và công bố bãi bỏ các thủ tục hành chính liên quan. 
Nguyễn Xuân