$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 14-12-2017 | 13:44GMT+7

Đồng Tháp: Đẩy mạnh sản xuất sạch trong phát triển công nghiệp

TBV - Nhằm thực hiện “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020” theo Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu đưa nền sản xuất công nghiệp trong tỉnh tiếp cận mục tiêu chung của “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020”, Đồng Tháp đã ban hành “Kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016- 2020”. Theo đó, tổng kinh phí thực hiện trong giai đoạn từ năm 2016 - 2020 là 2,352 tỷ đồng. 
Các doanh nghiệp sản xuất triển khai áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn (SXSH) trong công nghiệp, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Phấn đấu đến năm 2020, các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn tiết kiệm được từ 8 - 13% mức năng lượng, nguyên nhiên liệu tiêu thụ trên đơn vị sản phẩm trong một số ngành như: khai thác khoáng sản, chế biến nông sản, thực phẩm...

 Trong năm 2017, từ nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đồng Tháp (TTKC) đã tranh thủ nguồn kinh phí SXSH để triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cho các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, TTKC hỗ trợ đánh giá SXSH cho 3 DN, trong đó có 2 DN ngành sản xuất nước đá. Qua khảo sát, đo đạc thực tế, các chuyên gia của Trung tâm chỉ ra những hạn chế trong việc sử dụng nguyên, nhiên liệu của DN và đề xuất các giải pháp SXSH giúp DN tiết kiệm khoảng 20 - 25% chi phí. Ngoài ra, các chuyên gia của Trung tâm còn đề xuất những giải pháp giúp DN giảm phát thải ô nhiễm ra môi trường và đảm bảo an toàn thực phẩm...  
 

Tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ Phòng Công ty TNHH An An Đồng Tháp sản xuất đông trùng hạ thảo.

Ông Tào Tấn Tài - Phó Giám đốc TTKC chia sẻ: Thời gian tới, Trung tâm sẽ nỗ lực thực hiện các giải pháp như nâng cao nhận thức cho DN về SXSH, nhân rộng các mô hình thành công, xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật cho từng ngành, tổ chức tập huấn kết hợp tham quan thực tế các mô hình áp dụng thành công SXSH trong và ngoài tỉnh, xây dựng cơ chế chính sách của tỉnh nhằm hỗ trợ, khuyến khích DN mạnh dạn áp dụng SXSH trong sản xuất…

Có thể khẳng định, những năm qua, TTKC đã có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ giúp các doanh nghiệp trên cả nước mạnh dạn phát triển bằng việc áp dụng các giải pháp về SXSH. Không thể phủ nhận hiệu quả mà SXSH mang lại, việc áp dụng giải pháp này đã giúp các doanh nghiệp tại Đồng Tháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu, giảm phát thải ô nhiễm ra môi trường, góp phần giảm chi phí sản xuất cho doanh nghiệp.
Hạnh Vũ