$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 23-11-2017 | 10:09GMT+7

Gia Lai: Cần chú trọng bảo tồn và phát triển làng nghề

TBV - Nhiều làng nghề truyền thống ở Gia Lai hiện đang đứng trước nguy cơ mai một. Do vậy, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều ban, ngành để tìm ra các giải pháp và hướng đi phù hợp nhằm bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống cũng như giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.
Duy trì và phát triển làng nghề truyền thống, ngoài giá trị về kinh tế, thì giá trị văn hóa đóng vai trò quan trọng. Nhận thức được điều đó, những năm qua, tỉnh Gia Lai đã chú trọng đầu tư xây dựng nhiều làng nghề, với kinh phí nhiều tỷ đồng như: Xây dựng cơ sở hạ tầng cho làng nghề truyền thống của HTX Nhạc cụ dân tộc Thắng Lợi (TP. Plây - cu), HTX Thảo Nguyên sản xuất bẹ chuối, mây, tre đan (xã Ia Phìn, huyện Chư Prông); HTX Nông nghiệp và Dệt thổ cẩm xã Glar (huyện Ðác Ðoa)... 
 

Hiện nay ở Gia Lai hiện có hai nghề có triển vọng là nghề dệt thổ cẩm và  mây, tre đan. Với sản phẩm dệt thổ cẩm, khai thác theo hướng gắn với du lịch hay tham gia giới thiệu sản phẩm vùng, miền... tạo được khá nhiều sức hút song vẫn chủ yếu mang tính thời vụ. Còn với nghề mây, tre đan chủ yếu là cung cấp nguyên liệu cho các vùng khác, còn sản xuất sản phẩm thì bị hạn chế bởi tay nghề. Người làm các nghề này chủ yếu là nghề phụ, tranh thủ thời gian nông nhàn.

Ðể phát triển bền vững làng nghề truyền thống của đồng bào Tây Nguyên cần xây dựng làng nghề thành các điểm đến tham quan cho khách du lịch, xây dựng đội ngũ các nghệ nhân và các sản phẩm phục vụ du lịch. Ngoài ra, việc thường xuyên tổ chức và duy trì các lễ hội truyền thống ở từng địa phương hoặc khu vực cũng sẽ là cách giới thiệu có hiệu quả và ấn tượng nhất những giá trị, cũng như sự đa dạng của sản phẩm làng nghề trong đời sống vốn rất phong phú của đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên.
Minh Lý