$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ tư, 01-11-2017 | 14:48GMT+7

Hội chợ Thương mại nông nghiệp - Làng nghề Bắc Ninh 2017

TBV - Hội chợ Thương mại nông nghiệp - Làng nghề Bắc Ninh 2017 sẽ được tổ chức từ 08-16/12/2017 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

PV