$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ sáu, 10-08-2018 | 09:14GMT+7

Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XIII, năm 2018: Hiệu quả công tác khuyến công để góp phần phát triển kinh tế - xã hội

TBV - Ngày 11/8/2018 vừa qua, Sở Công Thương tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Công Thương địa phương tổ chức chương trình Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XIII, năm 2018 tại Trung tâm Hội nghị, khách sạn Mường Thanh Grand Phương, số 2 đường Trường Thi, thành phố Vinh (Nghệ An).
Tham dự Hội nghị, về phía Bộ Công thương có: Ông Đặng Hoàng An - Thứ Trưởng Bộ Công Thương, ông Ngô Quang Trung - Cục trưởng Cục Công Thương địa phương. Về phía tỉnh Nghệ An có: Ông Huỳnh Thanh Điền - UV BCH Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghê An, ông Hoàng Văn Tám - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Nghệ An.

Hoạt động khuyến công năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018

Năm 2017 vừa qua, tổng kinh phí khuyến công thực hiện của 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc là 128.925 triệu đồng, đạt 95,6% so với kế hoạch năm (134.852 triệu đồng), tăng 4,5% so với tổng kính phí khuyến công thực hiện năm 2016 (123.368 triệu đồng). 

6 tháng đầu năm 2018, tổng kế hoạch kinh phí khuyến công được duyệt của 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc là 130.005 triệu đồng. Kinh phí KCQG giao theo kế hoạch 61.494 triệu đồng, tăng 2,27% so với kế hoạch năm 2017 (60.131 triệu đồng), chiếm 51,25% tổng kinh phí KCQG năm 2018 và chiếm 47,3% kinh phí khuyến công toàn vùng; Một số địa phương có sự quan tâm trong việc bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương cho hoạt động khuyến công là: Hà Nội 13,5 tỷ đồng; Vĩnh Phúc 4,87 tỷ đồng; Thái Nguyên 4,33 tỷ đồng; Nghệ An 4,5 tỷ đồng; các địa phương Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Lào Cai, Yên Bái, Thanh Hóa bố trí trên 3 tỷ đồng
 

Ông Đặng Hoàng An - Thứ trưởng Bộ Công Thương trao tặng Bằng khen của Bộ Công Thương cho 05 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Khuyến công năm 2017.
 

Bên cạnh đó, kết quả thực hiện nội dung các chương trình khuyến công cũng đạt nhiều kết quả cao: Chương trình đào tạo nghề, truyền nghề và nâng cao tay nghề: Năm 2017, đã tổ chức đào tạo nghề cho 4.020 lao động với kinh phí thực hiện chương trình là 7.206 triệu đồng từ nguồn kinh phí KCQG và KCĐP, đạt 92,88% kế hoạch. Số lao động có việc làm đạt tỷ lệ trung bình 90%, lao động sau đào tạo có thu nhập ổn định. Trong 6 tháng đầu năm, đã tổ chức đào tạo nghề cho 745 lao động

Chương trình nâng cao năng lực quản lý: Năm 2017 đã đào tạo nâng cao năng lực quản lý và khởi sự doanh nghiệp cho 4.910 người, chủ yếu là cho cán bộ quản lý điều hành các cơ sở CNNT, nội dung tập trung đào tạo và nâng cao kiến thức về quản lý sản xuất kinh doanh, thị trường và kỹ năng marketing, quản lý chất lượng, thiết kế mẫu mã sản phẩm...; tổ chức được 18 đoàn tham quan, khảo sát học tập kinh nghiệm trong nước cho 228 lượt người là đại diện của các cơ sở CNNT, cán bộ quản lý địa phương; tổ chức được 14 hội thảo, tập huấn chuyên đề. Trong 6 tháng đầu năm 2018, đã đào tạo nâng cao năng lực quản lý và khởi sự cho 920 người; tổ chức 06 hội thảo chuyên đề cho 720 người; thực hiện được 07 đoàn tham quan khảo sát trong nước cho 75 lượt người.

Chương trình hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật: Năm 2017, hoạt động khuyến công đã hỗ trợ xây dựng 34 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, công nghệ mới; hỗ trợ 348 cơ sở ứng dụng máy móc hiện đại và tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các khâu sản xuất và xử lý ô nhiễm môi trường. Trong 6 tháng đầu năm 2018, đã tổ chức trình diễn được 08 mô hình trình diễn kỹ thuật; hỗ trợ được 146 cơ sở CNNT ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại vào dây chuyền sản xuất công nghiệp; hỗ trợ đánh giá sản xuất sạch hơn cho 02 cơ sở CNNT 

Chương trình phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu: Năm 2017, đã hỗ trợ tổ chức được 33 Hội chợ triển lãm hàng CNNT tiêu biểu cấp khu vực, tỉnh, huyện; hỗ trợ khoảng 1.556 gian hàng cho 834 cơ sở CNNT tham gia. Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cho các cơ sở CNNT có điều kiện tham gia các hội chợ triển lãm trong nước khác nhằm mở rộng thị trường, kích cầu tiêu dùng, nguồn kinh phí khuyến công còn hỗ trợ 433 cơ sở CNNT tham gia các hội chợ triển lãm trong nước khác; hỗ trợ xây dựng, đăng ký thương hiệu cho 18 cơ sở CNNT;... 6 tháng đầu năm vừa qua, đã tổ chức 01 hội chợ, hỗ trợ 95 cơ sở CNNT tham gia; hỗ trợ thực hiện việc đăng ký và xây dựng thương hiệu cho 03 cơ sở cơ sở CNNT

Chương trình tư vấn, trợ giúp các cơ sở CNNT: Năm 2017, hỗ trợ thành lập được 30 doanh nghiệp CNNT, hỗ trợ 65 cơ sở CNNT trong các hoạt động: Lập dự án đầu tư; marketing; thiết kế mẫu mã bao bì đóng gói... 6 tháng đầu năm 2018, đã hỗ trợ 13 dự án tư vấn lập dự án đầu tư, marketing, quản lý sản xuất - tài chính - kế toán - nhân lực, đã giải ngân được 560 triệu đồng, đạt 26,54% kế hoạch năm.

Nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2018

Từ kết quả thực hiện kế hoạch năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, để hoàn thành kế hoạch khuyến công năm 2018, trong các tháng còn lại, cần thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp chính như: Tiếp tục triển khai đồng bộ Chương trình hành động của ngành Công Thương về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị quyết các phiên họp thường kỳ của Chính phủ… Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An nhấn mạnh.

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện đề án khuyến công đảm bảo đúng tiến độ, quy định; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ làm cơ sở để xem xét đánh giá năng lực thực hiện và khen thưởng về công tác khuyến công năm 2018. Tổ chức nghiệm thu cơ sở và kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí khuyến công thực hiện trên địa bàn đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích và đúng các quy định hiện hành. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai đề án khuyến công. Căn cứ tình hình triển khai, kịp thời đề nghị tạm ứng kinh phí thực hiện đề án, thanh lý hợp đồng và quyết toán kinh phí theo quy định.

Thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2019, thực hiện mục tiêu đổi mới cách thức xây dựng kế hoạch các hoạt động khuyến công theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Khắc phục và giảm mạnh việc khảo sát, lựa chọn các đề án dàn trải, phân tán, thiếu đồng bộ, hiệu quả thấp. Thực hiện theo định hướng của Chính phủ về cơ cấu lại ngành công thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020.

Nghiên cứu và áp dụng thực hiện hiệu quả các quy định mới tại các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan đến hoạt động khuyến công. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về hoạt động khuyến công đáp ứng kịp thời với yêu cầu thực tiễn. Đẩy mạnh triển khai thực hiện các nội dung hoạt động khuyến công theo Nghị định số 45/2012/NĐ-CP; Quyết định số 1288/QĐ-TTg, và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoạt động khuyến công vừa được ban hành và có hiệu lực. Triển khai phổ biến văn bản, tập huấn nghiệp vụ về hoạt động khuyến công. Tăng cường công tác thống kê, xây dựng, cập nhật đầy đủ cơ sở dữ liệu về các cơ sở CNNT để quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công. 

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố cần tăng cường thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác khuyến công trên địa bàn. Nâng cao năng lực và kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ lãnh đạo Trung tâm khuyến công và các phòng chuyên môn, chi nhánh cấp huyện, hệ thống khuyến công viên cấp huyện, xã đủ mạnh về số lượng và chất lượng. Đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của các Trung tâm Khuyến công để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện việc phân công, phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ngành và UBND cấp huyện đối với hoạt động khuyến công trên địa bàn; quan tâm bố trí kế hoạch vốn từ nguồn ngân sách địa phương cho hoạt động khuyến công; huy động các nguồn lực tham gia đầu tư sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn và thực hiện dịch vụ khuyến công.

Đẩy mạnh hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp của các Trung tâm khuyến công, tạo nguồn thu và hỗ trợ thực hiện các hoạt động khuyến công ngày càng hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, ngoài các hoạt động khuyến công theo đề án có hỗ trợ tài chính, cần tăng cường các hoạt động tư vấn hỗ trợ phi tài chính cho các cơ sở CNNT.

Tăng cường liên kết giữa các tỉnh, thành phố trong vùng và liên kết giữa các vùng để trao đổi kinh nghiệm trong phát triển ngành và hoạt động khuyến công; vừa phát huy được thế mạnh của mỗi địa phương, đồng thời liên kết khai thác có hiệu quả nhất tiềm năng lợi thế của cả vùng.
Bài và ảnh Thuý Hằng