$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 23-11-2017 | 10:02GMT+7

Hưng Yên: Bảo tồn và phát huy giá trị các làng nghề truyền thống

TBV - Hưng Yên có nhiều nghề và làng nghề truyền thống mang đậm nét văn hoá bản địa. Một số làng nghề mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần quan trọng tạo công ăn việc làm, mang lại thu nhập ổn định cho người dân, đồng thời gìn giữ bản sắc văn hoá truyền thống. Vì vậy, việc bảo tồn và phát huy các giá trị làng nghề là rất cần thiết.
Hiện nay, Hưng Yên có 49 làng nghề truyền thống, trong đó có 36 làng nghề được UBND tỉnh công nhận. Trong đó, có 8 làng nghề truyền thống đã tạo được thương hiệu trên thị trường trong nước và nước ngoài như: Làng nghề tương Bần, đúc đồng Lộng Thượng, hương Cao Thôn, rượu Trương Xá... 

Bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống là một việc làm có ý nghĩa và cần thiết. Vì vậy, bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng vươn lên của mỗi làng nghề truyền thống, cần sự chung tay hỗ trợ nhiều hơn các cấp, ngành và địa phương tỉnh Hưng Yên. Có như vậy, nghề và làng nghề truyền thống mới thực sự tồn tại và phát triển.
 

Làng nghề chạm bạc làng Huệ Lai, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, Hưng Yên

Để giữ gìn và phát triển làng nghề truyền thống, trong những năm qua, tỉnh Hưng Yên ngày càng chú trọng phát triển thương hiệu, bảo hộ nhãn hiệu cộng đồng cho các sản phẩm tiêu biểu, chủ lực như: Rượu Trương Xá, rượu Lạc Đạo, mật ong hoa nhãn Hưng Yên, cam Văn Giang... và nhãn lồng (đã được cấp chỉ dẫn địa lý “Hưng Yên”); tuyên truyền phát triển thương hiệu, kết nối cung - cầu các sản phẩm được bảo hộ sở hữu trí tuệ... để tăng giá bán và sản lượng tiêu thụ. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục ưu tiên xác lập, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản, đặc thù, giá trị kinh tế cao.

Theo ông Nguyễn Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết: Trong xu thế phát triển du lịch hiện nay thì du lịch làng nghề đang là một loại hình hấp dẫn du khách. Phát triển du lịch làng nghề tạo ra quá trình sản xuất tại chỗ thông qua việc cung ứng các sản phẩm hàng hóa của các làng nghề cũng như dịch vụ phục vụ hoạt động du lịch, đồng thời tạo nên việc làm cho bộ phận dân cư, làng xã.
Lê Uy