$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 25-01-2018 | 09:13GMT+7

Huyện Hạ Hòa (Phú Thọ): Đa dạng hoá sản phẩm làng nghề

TBV - Hiện nay trên địa bàn huyện Hạ Hòa có 11 làng nghề được UBND tỉnh Phú Thọ công nhận là làng nghề truyền thống. Trong đó có một số làng nghề hoạt động hiệu quả, mỗi năm thu nhập từ làng nghề hàng trăm tỷ đồng góp phần đa dạng hóa các ngành nghề nông thôn, thúc đẩy nền kinh tế phát triển.
Đa số làng nghề ở Hạ Hòa là làng nghề truyền thống “cha truyền con nối”, một số làng nghề đã tồn tại hàng trăm năm và tạo nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình. Các làng nghề phát triển dựa vào điều kiện tự nhiên và thế mạnh sẵn có của địa phương, chủ yếu tập trung vào các sản phẩm: Chè, gỗ, bánh, bún, đan lát…
 

Chế biến lâm sản ở xã Ấm Hạ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.
 
Trong số 11 làng nghề có 5 làng nghề sản xuất và chế biến chè gồm: Chè Phú Thịnh, chè Phú Ích, chè Chu Hưng, chè Thanh Hòa, chè Lê Lợi; 3 làng nghề chế biến nông, lâm sản gồm: Sản xuất và chế biến lâm sản Công Nông Hương Xạ, chế biến lâm sản Ấm Hạ, chế biến lâm sản Hà Lương và 3 làng nghề còn lại là: Đan lát Minh Hòa, sản xuất ngư cụ Thao Hà và sản xuất bún bánh Việt Tiến. Năm 2016, tổng doanh thu của các làng nghề trong huyện đạt gần 100 tỷ đồng, tạo  việc làm cho 851 lao động, trong đó có 564 lao động thường xuyên với mức thu nhập trung bình từ 3 – 4,5 triệu đồng/tháng.

 Việc tập trung phát triển và đa dạng hoá các sản phẩm làng nghề không chỉ góp phần tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trong khu vực nông thôn mà còn giải quyết được vấn đề thất nghiệp, tăng nguồn thu nhập cho người dân lúc nông nhàn. Xác định rõ đây là nhiệm vụ quan trọng, huyện Hạ Hòa đã tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động các ngành nghề; triển khai các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho các làng nghề được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chế biến nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Đồng thời, huyện sẽ tạo điều kiện để các làng nghề chế biến và nơi tiêu thụ sản phẩm ký kết hợp đồng với mong muốn ổn định về đầu ra và không bị ép giá.
Hà Nhung