$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 07-12-2017 | 14:26GMT+7

Huyện Hoài Đức (Hà Nội): Tăng cường tuyên truyền bảo vệ môi trường các làng nghề

TBV - Huyện Hoài Đức có 51/53 làng có nghề: làng nghề chế biến nông sản Dương Liễu, Minh Khai, Cát Quế; dệt kim, bánh kẹo La Phù; sơn mỹ nghệ điêu khắc Sơn Đồng, bún bánh Cao Hạ, Chế biến bánh đa nem Ngự Câu; Chế biến nông sản, thực phẩm Lưu Xá, nhiếp ảnh truyền thống Lai Xá, xây dựng dân dụng Yên Sở, cơ kim khí Đại Tự-Kim Chung... Trong đó, có làng nghề chế biến nông sản Dương Liễu, Minh Khai, Cát Quế và dệt kim, bánh kẹo La Phù… gây ô nhiễm môi trường. Sản phẩm chủ yếu là bột sắn, bột dong, nha, miến, bún phở khô, bánh kẹo, đậu xanh bóc vỏ, dệt len.
Huyện Hoài Đức phát triển làng nghề chủ yếu là quy mô hộ gia đình với công nghệ được cơ khí hóa một phần, sản xuất theo nhu cầu của thị trường tự do. Không gian sản xuất bị bó hẹp trong khu dân cư, không có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất; toàn bộ hoạt động sản xuất, sinh hoạt, chăn nuôi… nằm trên diện tích đất ở trong khu dân cư với mật độ dân cư cao, hệ thống cơ sở hạ tầng như đường giao thông, hệ thống cống rãnh, thoát nước, nước sản xuất, sinh hoạt không đáp ứng nhu cầu sản xuất và vệ sinh môi trường. Tổng lượng chất thải rắn phát sinh hàng năm trên địa bàn huyện khoảng 154.744 tấn, trong đó có 122.168 tấn chất thải công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và 32.576 tấn chất thải rắn sinh hoạt.
 

Ô nhiễm môi trường tại các làng nghề chế biến nông sản trên địa bàn huyện Hoài Đức

Trước thực trạng đó, Huyện ủy, UBND huyện tập trung kinh phí cho sự nghiệp môi trường và chỉ đạo quyết liệt công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về vấn đề bảo vệ môi trường. Tổ chức các lớp tập huấn Luật bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành tới đội ngũ cán bộ chủ chốt và chuyên môn từ huyện đến xã, thị trấn. 

Để khắc phục những tồn tại trên, huyện Hoài Đức đã và đang tập trung giải quyết với nhiều  giải pháp đồng bộ như: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường Thành phố; đưa công tác bảo vệ môi trường là một trong các nội dung kiểm điểm, đánh giá hàng năm của cơ quan, đơn vị; Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về trách nhiệm, ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng; Xây dựng các cơ chế chính sách quản lý môi trường làng nghề Hà Nội nói chung và cơ chế đặc thù cho xử lý nước thải của các làng nghề sản xuất phát sinh nhiều nước thải (sản xuất chế biến lương thực, thực phẩm, dệt,…); Kiểm soát ô nhiễm, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, tập trung xử lý các khu vực ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; Đẩy mạnh công tác xã hội hóa bảo vệ môi trường, có cơ chế, chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ môi trường…
Thanh Tùng