$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 25-05-2017 | 16:54GMT+7

Huyện Nga Sơn (Thanh Hóa): Bước tiến trong công cuộc xây dựng nông thôn mới

TBV - Sau một thời gian triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Đến nay, huyện Nga Sơn đã có 9 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, 6 xã phấn đấu về đích trong năm 2017, các xã còn lại đang nằm trong lộ trình năm 2020. Có thể khẳng định bộ mặt nông thôn của Nga Sơn đã có nhiều thay đổi, kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện phát triển toàn diện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, cơ cấu lao động chuyển dịch mạnh mẽ, các công trình đầu tư xây dựng đã và đang phát huy hiệu quả...
Với mục tiêu xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn với  nông nghiệp và phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ nhắm tới phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch. Hiện tại, xã hội của Nga Sơn dân chủ, ổn định giàu bản sắc văn hóa dân tộc, môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh trật tự được giữ vững, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Những năm qua, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, ngoài ra có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình ủng hộ, tham gia của các tầng lớp nhân dân. Do vậy chương trình MTQG xây dựng NTM của huyện đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận.
 

Theo thống kê, tổng số vốn huy động xây dựng nông thôn mới từ khi triển khai đến nay là 3.722,7 tỷ đồng. Trong đó: Ngân sách TƯ, ngân sách tỉnh là 287,3 tỷ đồng, (Trong đó vốn trực tiếp cho chương trình xây dựng nông thôn mới là 68,2 tỷ đồng); ngân sách huyện 84,5 tỷ đồng, ngân sách xã 469,6 tỷ đồng, vốn tín dụng là 200,2 tỷ đồng, vốn từ các doanh nghiệp là 106,4 tỷ đồng, lồng ghép là 154,1 tỷ đồng, vốn ODA là 169,4 tỷ đồng, vốn nhân dân đóng góp (xây dựng công trình phúc lợi và tự chỉnh trang, xây dựng của gia đình) và từ các nguồn khác là 2.251,8 tỷ đồng. Nhờ đó, kết cấu hạ tầng – kinh tế xã hội của Nga Sơn được đầu tư mạnh mẽ, đến nay đã đầu tư, nâng cấp và xây dựng mới 67,5 km đường trục xã; 397,5 km đường liên thôn và đường ngõ xóm, bê tông hóa và cứng hóa được 149,6 km đường nội đồng; xây mới, nâng cấp sửa chữa 99,6 km kênh mương nội đồng. Hệ thống điện nông thôn được đầu tư nâng cấp hoàn thiện đáp ứng nhu cầu sử dụng sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Xây mới và nâng cấp 348 phòng học các cấp; 134 nhà văn hóa thôn và 30 khu thể thao thôn, xây dựng 7.072 nhà ở dân cư, 7.491 công trình vệ sinh và nước sinh hoạt.
 

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, nên các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Nga Sơn đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể, các xã đã tuyên truyền triển khai toàn diện, rộng khắp từ huyện đến cơ sở. Trong đó, đài truyền thanh huyện dành nhiều thời lượng đưa tin, viết bài để tuyên truyền về chương trình xây dựng NTM. Thêm nữa các địa phương luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua hệ thống pano, khẩu hiệu, trên hệ thống đài truyền thanh…Thông qua các công tác tuyên truyền về xây dựng NTM ngày càng sâu sắc hơn. Nhờ đó mà chương trình xây dựng NTM của Nga Sơn đã trở thành phong trào sâu rộng và có sức lan tỏa, thu hút được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị những thành phần kinh tế những tầng lớp nhân dân tham gia.

Để đạt được kết quả tích cực trong xây dựng NTM, Nga Sơn đã có những cơ chế khuyến khích tạo động lực cho các xã, có thể kể đến: Chương trình xóa đói giảm nghèo, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, chương trình dạy nghề - giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Thêm vào đó là những chính sách tín dụng vay vốn ưu đãi để phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. Về phát triển chăn nuôi trang trại, cây trồng có giá trị kinh tế cao, đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kênh mương nội đồng, đầu tư cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, xây dựng trạm y tế xã, trụ sở xã và nhà văn hóa và khu thể thao xã… đều được quan tâm hỗ trợ đến mức tối đa.
 

Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch đến năm 2020 hoàn thành chương trình xây dựng NTM, huyện sẽ tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và nhân dân hiểu và nhận thức sâu sắc hơn nữa về chủ trương, chính sách của đảng, Nhà nước và những kết quả đã đạt được. Ngoài ra, Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Song song với đó, huyện sẽ sát sao với đề án “chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện, giao đoạn 2014 – 2020, định hướng đến 2030”; 

Hiện nay, Nga Sơn đã và đang triển khai thực hiện tốt đề án sản xuất và tiêu thụ rau an toàn tại 2 xã Nga Thành và Nga Yên. Bên cạnh đó, kêu gọi đầu tư và tạo điều kiện nhằm thúc đẩy mô hình sản xuất nông nghiệp, công nghệ cao. Tăng cường công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất, phát triển tiểu thủ công nghiệp để nâng cao thu nhập cho nông dân; tăng cường xử lý vi phạm các trang trại gây ô nhiễm môi trường, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường…

Xây dựng NTM của Nga Sơn cần có lộ trình sẽ gặp phải khó và vướng. Điều đó cần sự nỗ lực phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành đặc biệt là có sự tham gia tích cực của nhân dân. Những kết quả đạt được hôm nay, chính là kinh nghiệm để Nga Sơn tiếp tục phát huy tính dân chủ, đoàn kết, huy động sức mạnh tập thể từ người dân, huy động mọi nguồn lực, tạo tiền đề vững chắc để sớm đưa Nga Sơn về đích theo đúng lộ trình 2020.
                                                                                             Thanh Tuấn