$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 26-10-2017 | 14:29GMT+7

Huyện Phú Xuyên: Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới

TBV - Theo báo cáo của UBND huyện Phú Xuyên (Hà Nội), trong 9 tháng đầu năm 2017, tổng giá trị sản xuất của huyện Phú Xuyên đạt 7.609,65 tỷ đồng (bằng 107,3% so với cùng kỳ). Trong đó, Giá trị sản xuất nông, lâm, nghiệp, thủy sản 1.516,87 tỷ đồng; Giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng 4.575,55 tỷ đồng; Giá trị sản xuất Thương mại - Dịch vụ đạt 1.517,23 tỷ đồng.
Đối với 8 xã đăng ký xây dựng nông thôn mới năm 2017, UBND huyện tổ chức rà soát các tiêu chí nông thôn mới; rà soát điều chỉnh, bổ sung đề án nông thôn mới... Xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể để thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới năm 2017 và các năm tiếp theo, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra. Những xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, cần tiếp tục rà soát, giữ vững các tiêu chí và nâng cao chất lượng các tiêu chí cơ bản đạt, nhằm đảm bảo giữ vững là xã đạt chuẩn Quốc gia về nông thôn mới lâu dài và bền vững.
 

Một góc phố trên địa bàn huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Đến thời điểm hiện tại, UBND huyện Phú Xuyên đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới 18 xã; Công bố công khai quy hoạch xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại xã Châu Can và quy hoạch xây dựng trạm biến áp 110KV tại vị trí mới - cánh đồng Chéo B, tiểu khu Mỹ Lâm. Triển khai lập quy hoạch chi tiết 1/500 cụm công nghiệp Phú Túc và cụm công nghiệp Đại Thắng; triển khai lấy ý kiến quy hoạch phân khu đô thị Phú Xuyên (khu 1, khu 2, khu 3) tỷ lệ 1/2000,v.v... 

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017, UBND huyện Phú Xuyên triển khai huy động mọi nguồn lực đầu tư vào chương trình xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu hết năm 2017 có 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới (bao gồm các xã: Phú Yên, Phú Túc, Minh Tân và Phúc Tiến); Tiếp tục triển khai cụm công nghiệp làng nghề Phú Túc, Đại Thắng; Hoàn thiện hồ sơ để thành lập cụm công nghiệp làng nghề Phú Yên; Tăng cường công tác tuyên truyền, phát triển thương hiệu; Xây dựng cơ cở hạ tầng làng nghề Chuyên Mỹ, làng nghề tò he Xuân La, Phượng Dực... Trong đó trọng tâm là tổ chức thành công Lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống cấp huyện lần thứ III từ ngày 26/10 đến 29/10/2017 đảm bảo về quy mô, ý nghĩa và an toàn.
Bài và ảnh: Phương Nam