$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 12-07-2018 | 10:45GMT+7

Khánh Hòa: Sản xuất sạch hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống

TBV - Vừa qua, Viện Nghiên cứu Chiến lược chính sách công nghiệp- Bộ Công Thương đã phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tập huấn “Sản xuất sạch hơn cho các cơ sở công nghiệp nông thôn”.
Trên 60 đại biểu đại diện các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tham dự. Hội nghị là một trong những hoạt động của đề án đào tạo nâng cao năng lực quản lý- Chương trình khuyến công quốc gia năm 2018.

Trong bối cảnh phát triển kinh tế hiện nay, sản xuất sạch hơn đang là một trong những nhu cầu cấp thiết của xã hội. Hiện trạng thực hiện sản xuất sạch hơn tại Việt Nam cũng đang ở mức báo động, khi rất nhiều sản phẩm từ sản xuất nhỏ lẻ, đến quy mô lớn đưa ra thị trường đều có nguy cơ mang chất độc hại đến sức khỏe người tiêu dùng. Nhiều sản phẩm hàng hóa nhiễm độc từ môi trường nước, không khí và chất thải công nghiệp…
 

Hội nghị tập huấn “Sản xuất sạch hơn cho các cơ sở công nghiệp nông thôn”.

Vì vậy, chương trình sản xuất sạch hơn được xem là một chiến lược cần và đủ cho một nền kinh tế phát triển bền vững. Hội nghị sản xuất sạch hơn đã cung cấp cho các cơ sở sản xuất những kiến thức về mức độ ảnh hưởng môi trường từ sản xuất công nghiệp; cách định dạng chất thải và thực trạng đánh giá chi phí chất thải trong sản xuất; giải pháp đổi mới công nghệ, cắt giảm chi phí sản xuất, cải thiện điều kiện môi trường. Qua đó, tạo nên công cụ quản lý để doanh nghiệp kiểm soát quá trình sản xuất tốt hơn, sử dụng hiệu quả nguyên liệu, năng lượng và ngăn ngừa, giảm ô nhiễm môi trường ngay từ đầu nguồn. Mô hình sản xuất sạch hơn có thể áp dụng với mọi quy mô doanh nghiệp và không đòi hỏi đầu tư nhiều.

Quy trình sản xuất sạch hơn được trang bị cho các cớ sở sản xuất, doanh nghiệp bao gồm các nguyên tắc và phương pháp thực hiện. Trước tiên, trang bị cho nhà sản xuất các kiến thức và giải pháp cải thiện mô hình phát triển không bền vững từ sử dụng tài nguyên không hợp lý (dẫn đến các hậu quả: suy thoái tài nguyên sinh vật, suy thoái tài nguyên nước ngọt, suy thoái tài nguyên đất trồng, suy thoái tầng ôzôn, sự gia tăng hiệu ứng nhà kính và biến đổi khí hậu toàn cầu, mưa axit), tăng trưởng kinh tế không căn cơ, dẫn đến chất lượng cuộc sống không cao hoặc chưa đảm bảo...

Tại hội nghị, trên 60 nhà sản xuất, doanh nghiệp đã được chuẩn bị các bước thực hiện chặt chẽ cho quy trình sản xuất sạch hơn, cụ thể như: nguồn tài chính, nhân lực; phương pháp giám sát các cải tiến; duy trì các giải pháp sản xuất sạch hơn và đánh giá từng công đoạn thực hiện...

Chương trình sản xuất sạch hơn được xem là một trong những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.
Quỳnh Mỹ