$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 03-08-2017 | 15:22GMT+7

Khuyến công Bình Định: Đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp

TBV - Trong những năm qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Trung tâm KC&TVPTCN) tỉnh Bình Định đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình; góp phần thúc đẩy lĩnh vực công nghiệp tỉnh nhà vươn cao và bay xa, hòa chung vào dòng chảy kinh tế thị trường của các tỉnh trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.
Khắc phục khó khăn

Ông Văn Thái Toàn, Phó Giám đốc phụ Trung tâm KC&TVPTCN tỉnh Bình Định, cho biết, năm 2017, trong bối cảnh tình hình quốc tế tiếp tục có nhiều biến động từ tác động khủng hoảng kinh tế thế giới của các năm trước và một số nguyên nhân khách quan khác, làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động ngành Công Thương cả nước nói chung và Bình Định nói riêng.

Biểu lộ rõ nét trong thời gian qua, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, chi phí đầu vào tăng cao, nhu cầu vốn lại hạn chế, khâu tiêu thụ sản phẩm hàng hóa chậm, thị trường xuất khẩu tiếp tục khó khăn, đã tác động xấu đến sự phát triển sản xuất và đời sống của nhân dân cũng như hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (gọi chung là cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT)) trên địa bàn tỉnh; đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác khuyến công cấp cơ sở còn thiếu.

Do vậy, việc thực hiện triển khai kế hoạch khuyến công năm 2017 gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, Trung tâm KC& TVPTCT đã phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn ngay từ đầu năm để có kế hoạch, giải pháp cụ thể trong quá trình triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch được cấp trên giao.
 

Khuyến công tỉnh Bình Định luôn hỗ trợ đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp.

Được sự quan tâm hỗ trợ chỉ đạo của Bộ Công Thương, Cục Công nghiệp địa phương, UBND tỉnh, Sở Công Thương, các ngành chức năng, lãnh đạo địa phương; Trung tâm KC&TVPTCT tỉnh Bình Định đã nỗ lực khắc phục khó khăn và đạt được những thành tích đáng khích lệ, góp phần phát triển công nghiệp tỉnh nhà.

Gặt hái “quả ngọt”

Trong những tháng đầu năm 2017 đến nay, Trung tâm đã thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật  4 đề án với kinh phí hỗ trợ 1,1 tỷ đồng, tăng 39,2% kinh phí so năm 2016 (790 triệu đồng). Đến thời điểm này đã tổ chức nghiệm thu 2/4 đề án, đạt 50% số đề án được phê duyệt. Đăng ký 9 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp Khu vực năm 2016 tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp Quốc gia 2017. 

Kinh phí khuyến công địa phương năm 2017 với tổng kinh phí hỗ trợ là 2,520 tỷ đồng/20 chương trình, đề án, tăng 24% kinh phí so năm 2016 (2,025 tỷ đồng). Tiêu biểu như: Chương trình hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật: Có 13 đề án với kinh phí 2,035 tỷ đồng. Chương trình xây dựng các chương trình truyền hình, các hình thức thông tin đại chúng khác về phát triển ngành Công Thương: Có 2 chuyên mục truyên truyền trên đài truyền hình và Báo Bình Định về hoạt động Khuyến công với kinh phí 60,0 triệu. Chương trình hỗ trợ tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu và xây dựng, đăng ký thương hiệu; đầu tư các phòng trưng bày để giới thiệu quảng bá sản phẩm: Có 03 chương trình, đề án với kinh phí 262,5 triệu đồng. Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công: Có 2 mục với kinh phí 162,5 triệu đồng. Đến thời điểm này đã tổ chức nghiệm thu 5/20 đề án, đạt 25% số đề án được phê duyệt.

Bên cạnh làm tốt công tác khuyến công, Trung tâm còn chú trọng công tác tư vấn phát triển công nghiệp, như: Phối hợp Trung tâm phát triển Thương mại điện tử xây dựng Website và nghiệm thu 7 Website cho 7 cơ sở CNNT đạt sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực năm 2016. Ký hợp đồng với Sở Công Thương thực hiện Tư vấn điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. Xây dựng nội dung và dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh năm 2017, UBND tỉnh đã phê duyệt tại Quyết định số 2060/QĐ-UBND ngày 08/6/2017.

Tư vấn kiểm toán năng lượng cho Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định. Tư vấn, lập dự án, đề án khuyến công năm 2017 cho các cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công, quản lý sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương đúng quy định, đảm bảo đạt hiệu quả, thiết thực.

Nội dung hoạt động khuyến công tương đối đa dạng và phong phú; quy mô và chất lượng của các đề án khuyến công được nâng cao góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp.

Nói về phương hướng nhiệm vụ sắp tới, ông Văn Thái Toàn, cho biết thêm: “Trung tâm đang xúc tiến để tham gia Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp Quốc gia 2017, đồng thời mời gọi các Cơ sở CNNT tham gia Hội chợ, triển lãm hàng CNNT tiêu biểu năm 2017 tổ chức tại Hà Nội từ ngày 20-24/9/2017 gắn với lễ trao Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp Quốc gia. Tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi thiết kế chế tác sản phẩm phục vụ du lịch tỉnh Bình Định lần thứ 2 năm 2017. Đôn đốc các huyện đăng ký kế hoạch kinh phí Khuyến công quốc gia, Khuyến công địa phương năm 2018 và tổng hợp trình các cấp phê duyệt. Đồng thời, phối hợp phòng chức năng Sở Công Thương, UBND các huyện kiểm tra, đôn đốc các đơn vị có đề án khuyến công được phê duyệt khẩn trương triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành các chương trình, đề án khuyến công năm 2017 theo tiến độ đề ra. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các đề án khuyến công, đảm bảo hoàn thành các đề án khuyến công được giao đúng tiến độ, sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, chế độ cũng như các quy định khác về quản lý hoạt động khuyến công”. 
Kim Cương