$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 12-07-2018 | 10:16GMT+7

Nam Định: Coi trọng phát triển làng nghề bền vững

TBV - Tỉnh Nam Định hiện có trên 120 làng nghề, trong đó có 80 làng nghề được UBND tỉnh công nhận, 29 làng nghề truyền thống, với hơn 300 cơ sở, 23.600 hộ sản xuất và trên 55200 lao động. Các làng nghề nổi tiếng ở Nam Định như:Làng nghề làm phở, làng nghề cây cảnh Vị Khê, làng nghề nước mắm Sa Châu, làng nghề nấu rượu Kiên Lao, làng nghề mây tre đan Thạch Cầu, làng nghề dệt tơ lụa Cổ Chất, làng nghề gỗ La Xuyên…sự phát triển của các làng nghề góp phần nâng cao đời sống nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương.
Các sản phẩm chủ yếu của làng nghề tại Nam Định như: Đồ gỗ, mây tre đan, thêu ren, các sản phẩm may mặc, cơ khí, cây cảnh,  nước mắn…Trong số đó các sản phẩm may mặc phát triển mạnh nhất. Thị trường tiêu thụ các sản phẩm rộng khắp cả nước. Đã có nhiều sản phẩm làng nghề của tỉnh Nam Định có uy tín được xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. 

Sự phát triển của các làng nghề giúp địa phương giải quyết được nhu cầu việc làm cho lực lượng lớn lao động địa phương, đặc biệt là vấn đề việc làm lúc nông nhàn. Các hộ dân tham gia sản xuất có thu nhập ổn định, nâng cao đời sống, góp phần xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế địa phương. Tuy nhiên, nhiều làng nghề tại Nam Định vẫn còn một số khó khăn hạn chế: trình độ lao động có tay nghề chưa cao, tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn tiếp diễn đặc biệt ở các làng nghề cơ khí, đúc đồng, sơn mài…ý thức tuân thủ các quy tắc về đảm bảo an toàn vệ sinh lao động chưa cao, thiếu sự liên kết giữa các cơ sở, các làng nghề 
 

Mây tre đan Thạch cầu, Nam Định

Trước tình hình đó UBND tỉnh ra Quyết định số 1705/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 về phê duyệt quy hoạch phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 với quan điểm Phát triển tiểu thủ công nghiệp (TTCN) phải gắn liền với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh; bảo tồn, củng cố và phát triển các ngành nghề TTCN với nhiều hình thức tổ chức sản xuất, quy mô doanh nghiệp và các thành phần kinh tế; khuyến khích và tăng cường đầu tư trang thiết bị, ứng dụng khoa học, công nghệ sản xuất tiên tiến hài hoà với kỹ thuật truyền thống. Phát triển TTCN nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới. Phát triển TTCN trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, khai thác hiệu quả nguồn lao động, tài nguyên, nguyên liệu sẵn có, gắn liền với hoạt động du lịch làng nghề, văn hóa, lễ hội mang bản sắc, đặc trưng của tỉnh. Phát triển ngành nghề TTCN vừa đảm bảo việc lưu giữ, bảo tồn các yếu tố mang tính bản sắc văn hóa truyền thống của nghề, vừa có tính sáng tạo, hiện đại, gắn kết, đan xen trên sản phẩm; Phát triển nghề phải đặc biệt quan tâm tới sự hài hòa giữa sản xuất với bảo vệ môi trường. Ưu tiên phát triển nhóm ngành nghề đúc, chế biến gỗ mỹ nghệ, sau đó là cơ khí rèn, mây, tre đan, tiếp đến là dệt may. Chú trọng xây dựng các khu vực sản xuất tập trung, kết hợp sản xuất tại các hộ gia đình. Phát huy các làng nghề truyền thống lâu đời, có trình độ sản xuất cao. Củng cố, hỗ trợ các làng nghề đang bị mai một và có nguy cơ không tồn tại.
 Hằng Ngô