$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 07-12-2017 | 13:58GMT+7

Nam Định: Phát triển làng nghề theo hướng bền vững

TBV - Hiện nay, toàn tỉnh Nam Định có 129 làng nghề, với 310 cơ sở, 23.600 hộ sản xuất và trên 55.200 lao động. Trong số 129 làng nghề, có 80 làng nghề đã được UBND tỉnh công nhận, 29 làng nghề truyền thống. Số xã trên địa bàn tỉnh có làng nghề chiếm 39%.
Giá trị sản xuất làng nghề năm 2016 đạt gần 4.000 tỷ đồng, chiếm 49% giá trị sản xuất ngành nghề nông thôn. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất làng nghề bình quân khoảng 10%/năm. Sản phẩm chủ yếu của làng nghề Nam Định là đồ gỗ, mây tre đan, may mặc, thêu ren, cơ khí, cây cảnh… Trong đó, sản phẩm may mặc có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất trong những năm gần đây. Các sản phẩm làng nghề có thị trường tại địa phương, trong nước và nước ngoài như cơ khí, đúc đồng, mây tre đan, thêu ren. Đã có nhiều sản phẩm làng nghề của tỉnh Nam Định có uy tín tại các thị trường lớn trong và ngoài nước.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp làng nghề khắc phục khó khăn, thời gian qua, Sở Công Thương tỉnh Nam Định đã vận dụng, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển làng nghề, kinh tế tập thể thông qua chương trình khuyến công, xúc tiến thương mại. Từ nguồn kinh phí địa phương và trung ương, các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công đã được triển khai, tập trung cho hoạt động hỗ trợ sản xuất sản phẩm mới, đào tạo khởi sự doanh nghiệp, xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, đào tạo nghề tại khu vực nông thôn gắn với nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp… 
 

Làng nghề mây tre đan Thạch Cầu, huyện Nam Trực, Nam Định

Trong những năm tới, để góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho lao động tại các vùng nông thôn, từng bước rút ngắn khoảng cách thu nhập giữa đô thị và nông thôn, tỉnh Nam Định chủ trương phát triển làng nghề theo định hướng là song song bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống có thế mạnh và tiềm năng để phát huy bản sắc văn hóa địa phương; tập trung phát triển thị trường để phát triển cả về số lượng và quy mô các làng nghề. 

Đồng thời, chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn và bồi dưỡng trình độ quản lý cho các chủ cơ sở làng nghề. Khuyến khích áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất làng nghề để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Từng bước giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề, bảo đảm hài hòa giữa lợi ích phát triển kinh tế với lợi ích môi trường.
Minh Huy