$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 22-11-2018 | 10:08GMT+7

Ninh Bình: Chú trọng phát triển làng nghề truyền thống

TBV - Ninh Bình hiện có 75 làng nghề được UBND tỉnh công nhận, trong đó có 4 làng nghề chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản; 59 làng nghề sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ; 11 làng nghề kinh doanh sinh vật cảnh và 1 làng nghề nề xây dựng.
Các làng nghề sau khi được công nhận vẫn tiếp tục phát huy tiềm năng, không ngừng cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhiều làng nghề truyền thống đã khẳng định được vị thế trên thị trường và đang phát triển mạnh như: Làng nghề chế tác đá mỹ nghệ, trồng đào, thêu ren, gỗ mỹ nghệ.

Những năm qua tỉnh Ninh Bình có nhiều chính sách hỗ trợ. Tiêu biểu là Nghị quyết 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 18 của UBND tỉnh về đẩy mạnh phát triển, trồng, chế biến cói; thêu ren và chế tác đá mỹ nghệ và Nghị quyết 15 của Tỉnh ủy về phát triển Du lịch đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã tạo động lực thúc đẩy để các nghề tiếp tục phát triển thích ứng với cơ chế thị trường mới.
 

Trưởng Ban quản lý làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân, huyện Hoa Lư (ngoài cùng bên trái) tuyên truyền các hộ dân thực hiện ATVSLĐ.

Bên cạnh đó, tỉnh đã đẩy mạnh hỗ trợ cho các làng nghề từ nguồn kinh phí khuyến công, xúc tiến thương mại để các doanh nghiệp đầu tư chuyển giao khoa học kỹ thuật, phát triển sản phẩm, đăng ký thương hiệu, tham gia hội chợ, nhằm quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt chú trọng đến sản phẩm xuất khẩu.

Phát triển làng nghề trên địa bàn tỉnh góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn; chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cải thiện đời sống người lao động; bảo tồn các giá trị truyền thống, những bản sắc văn hóa của địa phương.
Bài và ảnh Lã Vân