$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ sáu, 11-01-2019 | 14:34GMT+7

Ninh Bình: Kết quả thực hiện công tác khuyến công và xúc tiến thương mại năm 2018

TBV - Thực hiện Nghị quyết 02 của Chính Phủ, ngành Công thương Ninh Bình đã tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch Khuyến công và Xúc tiến thương mại góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ thị trường.
Đối với công tác Khuyến công:

Kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2018 được Bộ Công thương và HĐND tỉnh thông qua với tổng kinh phí hỗ trợ là 4.045 triệu đồng hỗ trợ cho 38 đề án trong đó kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia 200 triệu đồng hỗ trợ thực hiện 01 đề án; kế hoạch kinh phí khuyến công địa phương giao thực hiện 3.845 triệu đồng hỗ trợ cho 38 đề án. Đã thực hiện và hoàn thành 38 đề án với kinh phí hỗ trợ 4.021 triệu đồng đạt 99,4% kế hoạch đầu năm 
 

Sản phẩm trưng bày tại Hội nghị kết nối cung cầu Tỉnh Yên Bái (Ảnh Phạm Mỹ Linh)

Trong đó:

Kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia: Triển khai thực hiện Quyết định số 4768/QĐ – BCT ngày 22/12/2017 của Bộ Công thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2018 với kinh phí thực hiện là 200 triệu đồng cho đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất đá ốp lát. Đã thực hiện và hoàn thành đề án, đạt 100% kế hoạch. Ngoài ra, Trung tâm phối hợp với Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 Hỗ trợ 6 đề án cho doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình với kinh phí hỗ trợ là 1,7 tỷ đồng. Đến nay đã nghiệm thu cơ sở 6 đề án đạt 100% theo kế hoạch.

Kế hoạch kinh phí khuyến công địa phương: Thực hiện Nghị quyết số 33/NQ – HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, kỳ họp thứ 6 về việc quyết định dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2018 phê duyệt hỗ trợ cho 37 đề án cho 27 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với kinh phí là 3.845 triệu đồng. Sau khi phê duyệt, dưới sự chỉ đạo của Sở Công thương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế điều chỉnh dừng thực hiện 01 đề án để chuyển sang thực hiện 02 đề án khác. Như vậy sau khi điều chỉnh kinh phí khuyến công địa phương năm 2018 hỗ trợ cho 38 đề án với tổng kinh phí hỗ trợ 3.845 triệu đồng. Đã thực hiện và hoàn thành 37 đề án với kinh phí hỗ trợ 3.821 triệu đồng, đạt 99,4% kế hoạch năm.

Qua quá trình triển khai thực hiện đề án khuyến công năm 2018 được thực hiện đúng nội dung phê duyệt, nguồn kinh phí khuyến công đã được sử dụng đúng mục đích, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sau khi được hỗ trợ các đơn vị thụ hưởng đã có chuyển biến tích cực mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, có tác động tích cực thúc đẩy sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển công nghiệp nông thôn nhất là các doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch và hướng tới xuất khẩu, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động khu vực nông thôn. 

Đối với công tác Xúc tiến thương mại: Thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 về việc quyết định phân bổ ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2018 và Chương trình phát triển thương mại điện tử Quốc gia năm 2018 tổng số 17 để án, với tổng kinh phí hỗ trợ 1.900 triệu đồng. Trung tâm Khuyến công & XTTM đã hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp trong hoàn thành 100% các đề án. Chương trình xúc tiến thương mại đã tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ (chế biến cói, thêu ren, đá mỹ nghệ, gỗ mỹ nghệ, gốm mỹ nghệ), chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu,..giữ vững thị trường xuất khẩu truyền thống, tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới. Một số Doanh nghiệp đã thành công do đã tích cực xúc tiến thương mại như Công ty TNHH Thêu Minh Trang, Công ty chế biến nông sản Việt Xanh, Công ty cổ phần Tổng công ty giống cây trồng con nuôi NB, gốm Bồ Bát, Cơm cháy Linh Phương....

Trên cơ sở đó, những kết quả đạt được năm 2018 của công tác Khuyến công & Xúc tiến thương mại đã góp phần trong việc tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tăng gia sản xuất các sản phẩm, quảng bá giới thiệu tiềm năng thế mạnh của doanh nghiệp mình đến các địa phương trong nước và Quốc tế với các sản phẩm đặc trưng mang thương hiệu Ninh Bình.

Để tiếp tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, năm 2019, Sở Công Thương sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động Xúc tiến thương mại, tập trung vào hoạt động xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu và XTTM thị trường trong nước nhằm gắn kết giữa duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu với phát triển thị trường nội địa. Tiếp tục làm tốt công tác khuyến công địa phương, chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, sửa đổi bổ sung các quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công của tỉnh cho phù hợp với các văn bản pháp luật của Nhà nước.
SCT Ninh Bình