$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 05-07-2018 | 14:56GMT+7

Phú Thọ: Xây dựng nhãn hiệu cho sản phẩm nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp

TBV - Vừa qua, Trung tâm Tiến bộ Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ) đã tổ chức buổi Hội thảo “Lợi ích của việc xây dựng nhãn hiệu cho sản phẩm, hàng hóa của HTX nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”. Luật sư Nguyễn Văn Tuấn (Đoàn Luật sư Thành Phố Hà Nội) - Giám đốc Công ty Luật TGS đại diện tham dự buổi thuyết trình Hội thảo.
Ông Đào Tuấn Minh – Giám đốc Trung tâm Tiến bộ Khoa học và Công nghệ cho biết: “Tính đến năm 2018, tỉnh Phú Thọ có đến 69 làng nghề và làng nghề truyền thống đã được UBND tỉnh công nhận, tập trung ở 13 huyện, thành thị và trên 500 làng có nghề, được phân thành 4 nhóm chính: Chế biến, bảo quản nông - lâm - thủy sản; thủ công mỹ nghệ; xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng; cây trồng và kinh doanh sinh vật cảnh”. 
 
Đặc biệt, trong những năm gần đây Trung tâm đã ký kết hợp tác với đơn vị tư vấn pháp lý - Công ty Luật TGS về việc “xây dựng nhãn hiệu cho sản phẩm, hàng hóa của HTX nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”. Qua đó đã đem lại doanh thu 1.000 tỷ đồng mỗi năm và tạo thêm nhiều việc làm với thu nhập ổn định cho người lao động khu vực nông thôn. Bởi vậy, việc xây dựng, bảo hộ nhãn hiệu cho các làng nghề cần được quan tâm và chú trọng hơn.
 

Ông Đào Tuấn Minh - Giám đốc Trung tâm Tiến bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội thảo.
 
Tại buổi Hội thảo, Luật sư Nguyễn Văn Tuấn - với vai trò là một chuyên gia trên 10 năm kinh nghiệm về Sở hữu Trí tuệ đã trình bày thuyết trình nội dung tầm quan trọng “Lợi ích của việc xây dựng nhãn hiệu cho sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ” như nội dung đánh giá tổng kết hai năm về hình ảnh nhãn hiệu tập thể “Mỳ gạo Hùng Lô”. Một ví dụ điển hình về lợi ích nhãn hiệu hàng hóa đối với phát triển quảng bá sản phẩm. 
 

Luật sư Nguyễn Văn Tuấn – Giám đốc Công ty Luật TGS trình bày tại hội thảo.
 
Đặc biệt, Luật sư Nguyễn Văn Tuấn đã nêu rõ một số nội dung chính như:
 
1. Tổng quan về bảo hộ nhẵn hiệu sản phẩm, hàng hóa; Phân loại nhãn hiệu và một số khái niệm;
 
2. Lợi ích và vai trò của nhãn hiệu hàng hóa;
 
3. Tổng quan về hợp tác xã và tình hình tổ chức quản lý nhãn hiệu ở tỉnh Phú Thọ;
 
4. Một số văn bản QPPL về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa của Nhà nước và chủ chương chính sách của tỉnh về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa;
 
5. Quy trình đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tập thể;
 
6. Mỳ gạo Hùng Lô- Ví dụ điển hình về lợi ích nhãn hiệu hàng đối với phát triển quảng bá sản phẩm.
 
Tại hội thảo nhiều bà con nông dân, hợp tác xã và tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đặt nhiều câu hỏi cho Luật sư Nguyễn Văn Tuấn với những nội dung xoay quanh việc xây dựng nhãn hiệu cho sản phẩm của mọi người. Qua đó, Luật sư Tuấn đã giải đáp mọi thắc mắc cho bà con nông dân hợp tác xã và các tổ chức doanh nghiệp tạo cho không khí buổi hội thảo sôi động và mang ý nghĩa thiết thực hơn.
 
Bài và ảnh Nguyễn Hà