$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 08-11-2018 | 11:18GMT+7

Sóc Trăng: Tập trung vào hỗ trợ các cơ sở công nghiệp

TBV - Do nguồn kinh phí khuyến công không nhiều, tỉnh Sóc Trăng ưu tiên đầu tư máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ hiện đại, thực hiện mô hình sản xuất sản phẩm mới, gia tăng giá trị công nghiệp địa phương…
Theo lãnh đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Sóc Trăng, thời gian qua, Chương trình Khuyến công quốc gia, địa phương đã hỗ trợ thực hiện đề án có trọng tâm, trọng điểm. Hoạt động khuyến công tập trung vào hỗ trợ cho các doanh nghiệp (DN), cơ sở công nghiệp đầu tư máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ hiện đại; thực hiện mô hình sản xuất sản phẩm mới; hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp... Đây là những yêu cầu thiết thực liên quan đến quyền lợi của cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, tăng năng lực cạnh tranh của cơ sở sản xuất, giúp DN kêu gọi đầu tư kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp. Qua đó, gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp của địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Báo cáo của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Sóc Trăng cho thấy, chỉ tính riêng trong năm 2017, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh đã phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện 20 đề án khuyến công. Trong đó, Chương trình Khuyến công quốc gia hỗ trợ thực hiện 2 đề án với số tiền 500 triệu đồng, đơn vị thụ hưởng đóng góp 803,6 triệu đồng; Chương trình Khuyến công địa phương thực hiện 18 đề án với số tiền hỗ trợ hơn 1,4 tỷ đồng. Riêng trong năm 2018, trung tâm hỗ trợ trực tiếp cho các đơn vị, cơ sở, DN 24 đề án. Trong đó, kinh phí khuyến công hỗ trợ 2.552,9 triệu đồng, chiếm 89% tổng kinh phí khuyến công và tăng 195% so với năm 2017.
 

Tập trung hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn.

Ghi nhận ý kiến của nhiều cơ sở thụ hưởng cho hay, mức hỗ trợ đã khuyến khích đơn vị, DN mạnh dạn đầu tư ứng dụng thiết bị hiện đại; giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường, tăng doanh thu và lợi nhuận...

Tuy nhiên, do đặc thù là tỉnh thuần nông nên hoạt động đầu tư phát triển công nghiệp ở Sóc Trăng thời gian qua còn hạn chế; cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển công nghiệp gặp không ít khó khăn; năng lực tài chính và quản trị DN của cơ sở công nghiệp nông thôn không đủ điều kiện tiếp cận chính sách khuyến công...

Nhằm khắc phục những hạn chế đang tồn tại, thời gian tới, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Sóc Trăng sẽ chú trọng xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án tiểu thủ công nghiệp nông thôn có tiềm năng, lợi thế phát triển; các đề án có vốn đầu tư lớn thu hút nhiều lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động tại địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động tư vấn hỗ trợ về kỹ thuật công nghệ, hoạt động áp dụng sản xuất sạch hơn, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các cơ sở công nghiệp…
Bài và ảnh Phương Tâm