$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 14-12-2017 | 10:20GMT+7

Thái Bình: Phát triển làng nghề theo hướng bền vững

TBV - Thái Bình hiện nay có khoảng trên 230 làng nghề được UBND tỉnh công nhận. Với hàng trăm nghề, nhiều làng nghề truyền thống được duy trì và phát triển; hình thành được hàng trăm doanh nghiệp trong các làng nghề để cung cấp nguyên liệu, mẫu mã, hướng dẫn kỹ thuật, thu mua sản phẩm trong làng nghề, giải quyết việc làm nâng cao thu nhập, góp phần cải thiện đời sống nhân dân và ổn định xã hội.
Thái Bình có nhiều nhóm nghề truyền thống nổi tiếng trong nước và quốc tế như: Nghề dệt ở Phương La (Hưng Hà) có từ Thế kỷ thứ 13, trải qua thăng trầm của lịch sử, nghề dệt ở Phương La vẫn trường tồn phát triển. Để thích nghi với hoàn cảnh mới, nghề dệt vải, lụa của Phương La đã được cơ giới hóa chuyển sang dệt khăn tắm, khăn ăn xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Nghề chạm bạc ở Đồng Xâm (huyện Kiến Xương) cũng có từ 500 năm trước. Nay nghề này phát triển thành vùng sản xuất hàng hóa, tập trung vào 3 xã: Hồng Thái, Lê Lợi, Trà Giang và nhiều nhóm hộ ở một số xã lân cận, thu hút hàng ngàn thợ trẻ và cung cấp thợ kim hoàn giỏi cho nhiều tỉnh, thành phố của cả nước. Nghề thêu ren xuất khẩu ở Minh Lãng (huyện Vũ Thư) cũng có từ khá sớm (120 - 150 năm). Nghề mây tre đan xuất khẩu gốc chính là xã Thượng Hiền (huyện Kiến Xương), phát triển sang Thái Xuyên (huyện Thái Thụy). 10 năm qua nghề mây tre đang xuất khẩu sang nhiều huyện, thành phố của Thái Bình, với số lượng lao động không kém nghề thêu. Ngoài ra, Thái Bình còn là vùng sản xuất các mặt hàng thủy hải sản. Những năm gần đây thêm một số nghề mới được du nhập vào tỉnh như: Dệt lưới ninon phục vụ đánh bắt thủy, hải sản; đan móc hộp sợi… 

Sự phát triển của làng nghề đã góp phần nâng cao đời sống, văn hoá của người lao động khu vực nông thôn. Bộ mặt nông thôn từng bước thay đổi, hệ thống kết cấu hạ tầng không ngừng được hoàn thiện. Ở nhiều vùng nông thôn, xuất hiện các cụm làng nghề, các thị tứ, thị trấn, xóa dần cách biệt giữa thành thị và nông thôn. Nhờ có thu nhập cao, các làng nghề đã đầu tư xây dựng được nhiều cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống. 

Để làng nghề phát triển bền vững, thời gian tới, tỉnh Thái Bình sẽ triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố, mở rộng, phát triển nghề và làng nghề, trong đó tập trung vào các giải pháp trọng tâm như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị. Xây dựng quy hoạch tổng thể các làng nghề truyền thống phù hợp với từng địa phương. Kết hợp phát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch, góp phần bảo tồn và lưu giữ nét truyền thống văn hóa, lịch sử của địa phương. Củng cố những làng nghề hiện có, chú trọng khôi phục những làng nghề đang bị mai một. Huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng cho khu vực làng nghề, phát triển theo hướng hình thành các cụm công nghiệp làng nghề có quy mô hợp lý, đồng bộ, gắn với đầu tư hệ thống xử lý chất thải tại các làng nghề.
Minh Huy