$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 09-11-2017 | 10:59GMT+7

Thái Nguyên: Xây dựng và phát triển thương hiệu chè Thái Nguyên

TBV - Ông Phan Bá Trường - Phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên cho biết: Thái Nguyên hiện có 134 làng nghề truyền thống đã được công nhận, trong đó có 129 làng nghề chế biến chè và hầu hết nằm ở các vùng chè trọng điểm của tỉnh. Một số làng nghề chế biến chè đang sử dụng chung nhãn hiệu tập thể như: Chè Thái Nguyên, chè Trại Cài, chè La Bằng, chè Vô Tranh, chè Tức Tranh.
Trong những năm qua, Thái Nguyên đã thực hiện rất tốt công tác thông tin tuyên truyền và nhận được sự đồng thuận của người dân tại các làng nghề trong việc hướng tới sản xuất chè an toàn, xây dựng và bảo vệ thương hiệu chè Thái Nguyên. Với số lượng áp đảo 129/134 làng nghề truyền thống đã được công nhận, các làng nghề trồng và chế biến chè có nhiều thuận lợi trong việc phát triển và xây dựng thương hiệu.
 

Để đồng hành cùng các làng nghề xây dựng và phát triển thương hiệu, ông Phan Bá Trường cho biết: Tỉnh sẽ thành lập các hợp tác xã làng nghề tại địa phương đại diện đứng ra làm đầu mối thu mua sản phẩm, giao thương với bên ngoài nhằm liên kết các hộ sản xuất trong làng nghề xây dựng một nhãn hiệu chung. Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Hoàn thiện các quy hoạch, định hướng phát triển làng nghề. Tăng cường công tác đào tạo nghề, bồi dưỡng kiến thức cho các hộ kinh doanh. Hỗ trợ làng nghề xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu sản phẩm, thị trường, vốn. Nâng cao hoạt động khuyến công, hỗ trợ đổi mới trang thiết bị, công nghệ sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Hỗ trợ làng nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tham gia triển lãm, hội chợ để quảng bá sản phẩm.

Ông Bùi Quang Huân - Chủ tịch Hiệp hội làng nghề tỉnh Thái Nguyên kiến nghị: Các cấp các ngành cần quan tâm hơn nữa đến công tác hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu; tăng cường phổ biến chính sách của Nhà nước về phát triển thương hiệu, hướng dẫn và đăng ký bảo hộ thương hiệu “chè Thái Nguyên”. 
Hữu Huân