$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ ba, 19-06-2018 | 09:51GMT+7

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Hà Nội: Những chuyển biến mạnh mẽ trong 6 tháng đầu năm 2018

TBV - Trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, công tác khuyến công và tư vấn công nghiệp luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố Hà Nội. Sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn. Đây là tiền đề quan trọng để Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Hà Nội hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.
Năm 2017, công tác khuyến công đã góp phần đưa giá trị sản xuất ngành công nghiệp Hà Nội tăng thêm 7,3% so với năm 2016, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn đạt 89,475 nghìn tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2016, giá trị sản xuất làng nghề ước đạt 20 nghìn tỷ đồng tăng 33,33% so với năm 2016, kim ngạch xuất khẩu nhóm ngành thủ công mỹ nghệ đạt 187 triệu USD tăng 5,5% so với năm 2016. Đặc biệt, đã hỗ trợ 500 doanh nghiệp, cơ sở CNNT (bằng 100% kế hoạch năm, tăng 25% so với năm 2016), tạo ra 250 mẫu sản phẩm mới (bằng 100% kế hoạch năm).

Bước sang năm 2018, công tác khuyến công tiếp tục được triển khai đồng bộ, sâu rộng trên địa bàn 18 huyện, thị xã Hà Nội. Nhiều nội dung hoạt động khuyến công đạt kết quả tốt, được các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, các nghệ nhân, làng nghề, các cơ sở sản xuất đánh giá cao. Có tác dụng tích cực, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập và đời sống của một bộ phận người dân nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển nghề và làng nghề trên địa bàn Hà Nội.

Kết quả 6 tháng đầu năm 2018

Đối với chương trình khuyến công, Trung tâm đã chủ động đề xuất, tham mưu Sở Công Thương ban hành hoặc trình UBND Thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác khuyến công. Đồng thời, trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch khuyến công thành phố năm 2018, Trung tâm đã bám sát vào các nhiệm vụ, kế hoạch được giao, chủ động tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo không chồng chéo, thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ. Các mục tiêu, nhiệm vụ khuyến công đề ra trong Kế hoạch cơ bản hoàn thành. 
 

Cụ thể, Trung tâm đã tham mưu Sở Công Thương trình UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 21/02/2018 về Khuyến công; Tham mưu sở Công Thương trình UBND thành phố Kế hoạch tổ chức Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018 (Sở Công Thương đã có tờ trình số 1236/TTr-SCT ngày 23/3/2018); Tham mưu sở Công Thương trình UBND Thành phố Kế hoạch tổ chức Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ và Tôn vinh nghệ nhân tiêu biểu ngành TCMN Hà Nội năm 2018 (Sở Công Thương đã có tờ trình số 1237/TTr-SCT ngày 23/3/2018); Tổ chức đoàn gồm 3 cán bộ và 12 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội tham gia Hội chợ quốc tế thủ công mỹ nghệ và trang trí nội thất tại Singapore (Nook Asia 2018) từ ngày 06 đến ngày 13 tháng 03 năm 2018 theo Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND Thành phố…

Đặc biệt, Trung tâm đã tổ chức khảo sát, lựa chọn các đơn vị thụ hưởng chính sách khuyến công nội dung Đào tạo nghề và Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến hiện đại vào sản xuất. Triển khai 15 lớp tập huấn chương trình khuyến công với các nội dung như khởi sự doanh nghiệp, marketing, luận doanh nghiệp... cho các cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội năm 2018.
 

Về chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Hà Nội năm 2018, Trung tâm đã Tham mưu Sở Công Thương trình UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 13/3/2018 về việc thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018. Đồng thời, Trung tâm đã xây dựng và trình Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 1205/KH-SCT ngày 22/3/2018 thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2018 theo Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 13/3/2018 của UBND Thành phố.

Đặc biệt, hướng dẫn 303 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn Thành phố (theo Quyết định số 1305/QĐ-TTg ngày 03/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ) thực hiện trách nhiệm theo Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 
 

Hoàn thành tổ chức Hội chợ triển lãm quốc tế thương mại: Mạng lưới các nhà công nghiệp chế tạo Hà Nội 2018. Hội chợ có 138 doanh nghiệp tham gia trưng bày, với tổng 180 gian hàng của các doanh nghiệp Nhật Bản, một số nước trong khu vực, trong đó: 57 gian hàng quốc tế, 83 gian hàng trong nước; 40 gian hàng hỗ trợ kỹ thuật của Công ty CP NC NetWork Việt Nam (20 gian hàng hỗ trợ giao thương, kết nối đầu tư các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ, 20 gian hàng hỗ trợ kỹ thuật tổ chức Hội thảo); thu hút 3.029 lượt khách tham quan; diễn ra 3.899 lượt giao thương trong hội chợ. 

Phối hợp với Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững - Bộ Công Thương cung cấp tài liệu tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2018, 150 băng rông ngang, 1.650 áp phích cổ động đến các đơn vị; tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2018 và Đêm sự kiện Giờ Trái đất năm 2018 ngày 24/3/2018 tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám. Trong 1 giờ tắt đèn hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018, thành phố Hà Nội đã góp phần không nhỏ trong tổng lượng tiết kiệm 485.000kWh của hệ thống điện quốc gia, tương đương 834 triệu đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Trung tâm đã tập trung triển khai Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng tới năm 2025, cụ thể như: Tham mưu trình UBND Thành phố ban hành Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 phê duyệt Đề án Phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng tới năm 2025; Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 03/5/2018 của UBND thành phố về triển khai Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2018; Trình UBND Thành phố ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, xét chọn SPCNCL Thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 2092/TTr-SCT ngày 09/5/2018; Tham mưu Sở Công thương ban hành Kế hoạch số 1206/KH-SCT ngày 22/3/2018 về triển khai thực hiện Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố năm 2018, Hướng dẫn số 1382/HD-SCT ngày 30/3/2018 hướng dẫn doanh nghiệp tham gia đánh giá, xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội; Mời các doanh nghiệp tham gia chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố năm 2018 tại văn bản số 1615/SCT-TTKC ngày 12/4/2018. Đến nay, đã có 11 doanh nghiệp đã hoàn thiện hồ sơ với 14 sản phẩm đề nghị xét chọn SPCNCL Thành phố.
 

Giải pháp 6 tháng cuối năm 2018

Phát huy những thành tích đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018, Trung tâm đã đưa ra giải pháp 6 tháng cuối năm 2018 về các mặt công tác khuyến công, công tác tiết kiệm năng lượng và công tác tư vấn phát triển công nghiệp.

Đối với công tác khuyến công, Trung tâm tiếp tục bám sát mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình khuyến công thành phố Hà Nội năm 2018 tại văn bản số 50/KH-UBND ngày 21/02/2018 về việc Kế hoạch Khuyến công thành phố Hà Nội năm 2018.

Tổ chức Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018 và các hoạt động trong khuôn khổ Hội chợ: Mời và hỗ trợ nhà nhập khẩu nước ngoài đến tham quan, giao dịch tại Hội chợ; Hội nghị kết nối cung cầu nguyên liệu đầu vào ngành thủ công mỹ nghệ với các tỉnh phía Bắc; Hội thảo quốc tế “Làng nghề và sản phẩm thủ công mỹ nghệ trong xu hướng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”; Tổ chức Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm TCMN Hà Nội năm 2018 và lễ Tôn vinh nghệ nhân tiêu biểu ngành TCMN Hà Nội năm 2018; Tổ chức hỗ trợ 20 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ thuê chuyên gia thiết kế mẫu sản phẩm mới; Tập trung triển khai 02 đề án đầu tư thiết bị máy móc và ứng dụng công nghệ tiên tiến hiện đại vào sản xuất tại cơ sở công nghiệp nông thôn sau khi được Bộ Công Thương phê duyệt…

Trong công tác tiết kiệm năng lượng, tiếp tục triển khai các nội dung giải pháp đã xây dựng theo kế hoạch như: Giải pháp về huy động và sử dụng kinh phí, giải pháp về đầu tư khoa học công nghệ và đào tạo và giải pháp về hợp tác quốc tế.

Về công tác tư vấn phát triển công nghiệp, Trung tâm tiến hành rà soát Kế hoạch của Sở Công thương đối chiếu với Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 03/5/2018 của UBND Thành phố để báo cáo Giám đốc Sở điều chỉnh, ban hành lại (nếu cần thiết), bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch năm 2018.

Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký xét chọn SPCNCL thành phố năm 2018; Giúp việc Hội đồng đánh giá, xét chọn tổ chức đánh giá các hồ sơ để xét chọn SPCNCL Thành phố và chọn ra 10 sản phẩm vào TOP 10 SPCNCL Thành phố, trình UBND Thành phố công nhận. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Chương trình phát triển SPCNCL Thành phố; tôn vinh các sản phẩm được công nhận là SPCNCL Thành phố và TOP 10 SPCNCL Thành phố.
Bài và ảnh Hoàng Vũ