$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 07-06-2018 | 09:56GMT+7

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Thương hiệu Làng nghề: Hội thảo “Hỗ trợ liên kết chuỗi giá trị phát triển ngành thủ công mỹ nghệ”

TBV - Thực hiện chương trình khuyến công Quốc gia năm 2018, Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) giao cho Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Thương hiệu Làng nghề tổ chức thực hiện Hội thảo “Hỗ trợ liên kết chuỗi giá trị phát triển ngành thủ công mỹ nghệ” sẽ diễn ra vào ngày 08 tháng 6 năm 2018, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ.
Thủ công mỹ nghệ (TCMN) được đánh giá là một trong những ngành có đóng góp không nhỏ vào phát triển kinh tế xã hội, góp phần giải quyết công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo. Là ngành hàng mà sản phẩm có tỷ lệ nội địa cao, ít bị cạnh tranh nên có nhiều cơ hội phát triển và hội nhập. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ngành TCMN còn bộc lộ không ít hạn chế, khó khăn như: Đa số các cơ sở sản xuất hàng TCMN quy mô nhỏ, khả năng tài chính hạn chế, việc xây dựng thương hiệu sản phẩm chưa được quan tâm đúng mức. Việc tiếp cận thị trường và quảng bá sản phẩm còn hạn chế, mức độ cơ khí hóa để tăng năng suất lao động rất yếu… Đây là những vướng mắc cần tháo gỡ trong thời gian tới, đặc biệt phải đẩy mạnh việc liên kết, liên doanh xây dựng chuỗi giá trị (từ khâu sản xuất đến tiêu thụ) có ý nghĩa sống còn với ngành hàng này…
 

Gốm sứ Chu Đậu, Hải Dương

Với Mục tiêu xây dựng, phát triển ngành TCMN theo hướng bền vững, đủ sức cạnh tranh khi hội nhập là vấn đề mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội rất quan tâm. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh rất ít khi một đơn vị kinh tế có thể đảm nhận tất cả các khâu từ đầu vào đến đầu ra cho một sản phẩm; nhất là trong giai đoạn toàn cầu hóa hiện nay thì sự liên kết giữa các tổ chức kinh tế với nhau, giữa các tổ chức kinh tế với cơ sở sản xuất, nghệ nhân, người thợ... để phát huy thế mạnh, nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, tăng tính cạnh tranh là một xu thế tất yếu.

Thông qua hội thảo nhằm phát huy những hiệu quả và khắc phục nhanh hạn chế để phát triển chuỗi giá trị, hội thảo là cuộc đối thoại giữa các nhà hoạch định chính sách của một số bộ, ngành liên quan, với các nhà nghiên cứu, địa phương và đặc biệt là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, nghệ nhân, người thợ…tìm ra những giải pháp, những mô hình liên kết hiệu quả nhất, đồng thời tìm ra những chính sách hỗ trợ tốt nhất cho sự phát triển chuỗi giá trị sản xuất thủ công mỹ nghệ.
Hoàng Vũ