$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 01-02-2018 | 11:03GMT+7

Tuyên Quang: Phát triển ngành nghề, làng nghề gắn với xây dựng nông thôn mới

TBV - Phát triển nông nghiệp hàng hóa, đồng thời với phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn để tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân, tạo sự ổn định và phát triển bền vững.
Bằng những chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, các thành phần kinh tế đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung của tỉnh như: vùng cam (trên 7.000 ha), chè (trên 8.000 ha), mía nguyên liệu (trên 11.000 ha), cây nguyên liệu giấy (trên 180.000 ha)... gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. 

Hiện nay, toàn tỉnh có 29 sản phẩm nông sản đã được đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, cấp giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm và cấp mã số mã vạch như: Cam Sành Hàm Yên, Bưởi Xuân Vân, Chè Bát tiên Mỹ Bằng, Chè xanh Vĩnh Tân, Mật ong Tuyên Quang, Miến dong Hợp Thành... được đưa vào tiêu thụ tại một số siêu thị của Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Bước đầu đã hình thành các ngành nghề, làng nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; đến nay trên địa bàn tỉnh có 01 Làng nghề “Làng nghề Chè thôn Vĩnh Tân, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương” được công nhận theo quy định và tổ chức thẩm định, công nhận 05 làng nghề chè của huyện Sơn Dương.
 

Làng nghề Chè Vĩnh Tân, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang)

Để phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo ra các sản phẩm lợi thế cho từng địa phương, hình thành các trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, các làng nghề phát triển sản phẩm nhằm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2016-2025 (Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 22/5/2016),  UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch để thực hiện Nghị quyết, với mục tiêu đến năm 2020 tổng giá trị nông sản hàng hóa chủ lực chiếm 60% tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản; giá trị sản xuất bình quân/ha canh tác gấp 1,6 lần so với năm 2015. 

Đồng thời cơ cấu lại các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực để đáp ứng yêu cầu thị trường, tạo ra giá trị gia tăng sản phẩm hàng hóa; phát triển, đa dạng các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế của các địa phương; khuyến khích phát triển “mỗi xã một sản phẩm”, phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn, tỉnh Tuyên Quang đã định hướng phát triển một số nhóm sản phẩm chủ lực (cây, con) của từng địa phương trên địa bàn tỉnh như: cam sành, chè, mía đường, lạc, gỗ nguyên liệu, con trâu, con bò, con lợn, con cá…

Đổi mới và nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp hàng hoá, phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn; tập trung vào cây trồng, vật nuôi có lợi thế của địa phương với quy mô lớn, sản phẩm có chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường là những tiền đề cơ bản để phát triển một nền nông nghiệp bền vững.
Thu Hương