$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 25-01-2018 | 09:16GMT+7

Tuyên Quang: Phát triển sản phẩm làng nghề mang đậm bản sắc văn hoá các dân tộc

TBV - Hiện nay, nghề thủ công trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang khá phong phú và mang đậm bản sắc văn hóa của từng địa phương, như: Nghề trồng bông, dệt thổ cẩm, nghề thêu, đan lát mây, tre, nứa và chế biến nông lâm sản. Nhiều nghề mới được du nhập và đang khởi sắc như: Trồng sinh vật cảnh, điêu khắc gỗ mỹ nghệ, sản xuất vật liệu xây dựng; nghề mây, giang đan xã Hà Lang, xã Trung Hà (Chiêm Hoá), xã Tân Tiến (Yên Sơn); các cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ ở phường Nông Tiến, Phan Thiết, Tân Quang (thị xã Tuyên Quang), Hùng Đức (Hàm Yên).
Nhằm duy trì và phát triển những sản phẩm thủ công mỹ nghệ mang đậm bản sắc văn hoá các dân tộc trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Tuyên Quang đã có chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó là chính sách phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trong khu vực nông thôn. Thông qua cơ chế chính sách của tỉnh, về khôi phục nghề truyền thống, cấy nghề mới, phát triển thu hút nhiều lao động ở nông thôn, nhất là ở các vùng khó khăn, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số. 
 

Cơ sở dệt thổ cẩm Mạnh Bình thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang).

Ngoài việc đào tạo nghề theo chương trình củng cố, khôi phục làng nghề như nghề dệt thổ cẩm và đan lát hàng mỹ nghệ cho các hộ dân thôn Tân Lập, xã Tân Trào (Sơn Dương), nhiều địa phương còn cấy nghề, tạo thêm nghề mới cho hộ dân có thêm thu nhập để xóa đói giảm nghèo bằng việc trồng nguyên liệu cung cấp cho nơi có nghề như trồng mây, trồng dong riềng, nuôi cá ruộng. Cùng với đó là xây dựng và bảo tồn các nghề truyền thống như: nghề dệt thổ cẩm xã Lăng Can; Khuôn Hà; Yên Hoa huyện Nà Hang; cơ sở dệt mành cọ xã Thái Sơn, dệt thổ cẩm thị trấn Tân Yên (Hàm Yên).

Để nhân rộng mô hình, đào tạo nghề, thu hút nhiều lao động trong khu vực nông thôn, các cấp, các ngành chức năng liên quan của tỉnh cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt chính sách của tỉnh về khuyến khích phát triển TTCN và làng nghề. Việc đào tạo nghề cũng dựa trên cơ sở phát huy được lợi thế của từng địa phương, đào tạo nghề theo nhu cầu, địa chỉ. 

Đặc biệt là việc chọn ra doanh nghiệp hoặc cá nhân có thể đứng ra tổ chức sản xuất, vay vốn và tiêu thụ sản phẩm. Có chính sách ưu đãi để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển ngành nghề trong khu vực nông thôn và bao tiêu sản phẩm. Việc hỗ trợ đào tạo nghề cần thông qua một đơn vị kinh tế cụ thể như HTX, cơ sở sản xuất... Trong đó, cần lựa chọn một số làng có nghề, tập trung hỗ trợ phát triển thành làng nghề điển hình để nhân rộng ra các khu vực khác.
Quang Huy