$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 08-06-2017 | 09:54GMT+7

Việt Nam có 49 sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý

TBV - Theo báo cáo của Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), tính đến ngày 31/5/2017, Việt Nam đã bảo hộ cho 55 chỉ dẫn địa lý, trong đó có 49 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam, 6 chỉ dẫn địa lý của nước ngoài. Cục Sở hữu trí tuệ cho biết, trong số 49 chỉ dẫn địa lý được bảo hộ, có 22 chỉ dẫn địa lý là sản phẩm quả. Những sản phẩm quả đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý có rất nhiều sản phẩm tiềm năng, đã và đang xuất khẩu sang các thị trường Nhật Bản như xoài Cát Hòa Lộc, Thanh Long Bình Thuận, vú sữa Lò Rèn, vải thiều,…

Vải thiều là một trong những sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý của Việt Nam

Hiện nay, Nhật Bản là thị trường có nhiều tiềm năng đối với nông sản của Việt Nam. Bởi Việt Nam có 3 yếu tố hội tụ gồm Hiệp định Đối tác kinh tế Việt - Nhật được triển khai đồng bộ từ năm 2010 đến nay trong đó điểm quan trọng của Hiệp định này là giảm thuế mạnh mẽ các mặt hàng nông sản xuất khẩu vào Nhật Bản; sự ưa chuộng nông sản nhiệt đới của thị trường Nhật; nhu cầu nhập khẩu nông sản của Nhật gia tăng do tỷ lệ nông nghiệp ngày càng nhỏ đi trong cơ cấu GDP của Nhật sẽ góp phần để thúc đẩy các doanh nghiệp Việt xuất khẩu sang Nhật, trong đó có nông sản.

Với những cơ hội như vậy, việc hợp tác với Nhật Bản trong việc thúc đẩy bảo hộ lẫn nhau về chỉ dẫn địa lý đóng vai trò quan trọng: thúc đẩy bảo hộ chỉ dẫn địa lý đối với các sản phẩm đặc sản, những sản phẩm tiềm năng xuất khẩu sang Nhật của Việt Nam như hoa quả, thủy sản, qua đó tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam tạo dựng thương hiệu, kênh phân phối vào thị trường Nhật Bản.
BL