$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 08-11-2018 | 15:31GMT+7

Xã Châu Hóa (Tuyên Hóa - Quảng Bình): Phát triền kinh tế gắn với công tác dồn điền đổi thửa

TBV - Được sự quan tâm, giúp đỡ của UBND huyện, sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ, HĐND, UBND xã Châu Hóa; sự nỗ lực phấn đấu của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong xã. Nên tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng khá; Các lĩnh vực văn hoá - xã hội có chuyển biến tích cực; Quốc phòng - An ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định và từng bước được cải thiện.
Xã Châu Hoá là một xã miền núi của huyện Tuyên Hoá, nằm cách xa trung tâm huyện 30 km về phía Đông Nam, diện tích các loại đất nông nghiệp theo thống kê đất đai năm 2017 tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp 259.66 ha (đất lúa nước 118.76 ha, đất trồng cây hàng năm khác 140.9 ha), diện tích đã giao cho các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng là 259.66 ha.

Đảng bộ, HĐND, UBND xã và nhân dân xã Châu hóa xác định công tác “dồn điền, đổi thửa” là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết. Thời gian dự kiến thực hiện công tác dồn điển, đổi thửa trong 3 tháng của năm 2018 trên địa bàn xã, cụ thể: Tháng 9/2018 : Đảng uỷ, UBND xã hoàn chỉnh việc ban hành Nghị quyết và lập phương án trình UBND huyện phê duyệt. Tháng 10/2018: Triển khai các hội nghị từ xã đến thôn. Tháng 11/2018: Giao đất thực địa đất 2 lúa và phối hợp thực hiện đo đạc, lập hồ sơ địa chính đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân. Từ 12/2018 đến tháng 02/2019 hoàn chỉnh hồ sơ địa chính và cấp giấy CNQSD đất sản xuất nông nghiệp cho các hộ. 
 

Công tác dồn điền đổi thửa xã Châu Hóa

Ông Phan Huy Hoàng – Chủ tịch UBND xã chia sẻ: “Qua phát động phong trào thi đua thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa gắn với phong trào xây dựng Nông thôn mới trong toàn xã, có chính sách khuyến khích khen thưởng các điển hình tiên tiến trong thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa trong phong trào xây dựng Nông thôn mới, nhất là công tác dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp. Qua đây cần sự chung tay chung sức của toàn thể bà con nhân dân là sự đồng tình ủng hộ cao để góp phần đưa công tác dồn điền, đổi thửa hoàn thành thắng lợi đã được đề ra nhằm góp phần đẩy nhanh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới bền vững và đạt nhiều kết quả khởi sắc nhằm nâng cao đời sống của bà con nhân dân, giúp xóa đói giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã nhà ngày một đi lên”.

Với sự quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch năm 2018 được giao, cùng sự đồng lòng cao của Đảng bộ và cùng với nhân dân trong xã đã đạt được những kết quả nổi bật trong 9 tháng đầu năm 2018 vừa qua.

Về sản xuất nông nghiệp, tổng sản lượng lương thực vụ Đông xuân 2017 -2018: 1.127,8 tấn. Trong đó cây lúa năng suất đạt 62 tạ/ha, sản lượng 736,3 tấn, cây ngô đạt năng suất 73,18tạ/ha, cây lạc đạt năng suất 38,13tạ/ha. Về chăn nuôi, tổng đàn gia súc hiện nay trên địa bàn xã có 1.758 con. Trong đó: đàn trâu có 157 con, đàn bò có 1030 con; đàn lợn có 251 con; đàn dê có 320 con. Tổng đàn gia cầm: 12560 con. Về thủy sản, tổng số lồng cá trong toàn xã đến nay có 109 lồng, cá ao 1,56 ha, ổn định và phát triển tốt. UBND xã đang tập trung chỉ đạo đề án nhân rộng mô hình cá lăng chấm tại HTX Bình Minh trên địa bàn thôn Kinh Châu. (Nguồn vốn từ nguồn hổ trợ của UBND: 161.000.000 đồng).
 

Ông Phan Huy Hoàng - Chủ tịch UBND xã Châu Hóa.

Về xây dựng cơ bản, UBND xã đã hoàn thành 2 công trình. Cầu lối lội thôn Lâm Lang, công trình khắc phục kênh mương thôn Kinh Châu, khởi công trình nhà lớp học 2 tầng 4 phòng trường Mầm Non xã Châu Hóa... Về lĩnh vực công nghiệp - TTCN - Dịch vụ, trên địa bàn toàn xã trong 9 tháng đầu năm 2018, tập trung chỉ đạo thực hiện phát triển - TTCN, dịch vụ thương mại, các loại hình dịch vụ nhỏ lẽ như buôn bán vật liệu xây dựng, các hộ dịch vụ cơm gà ở thôn Lạc Sơn, duy trì và quản lý chợ chiều và chợ lùm thị buôn bán đạt hiệu quả tốt. Tổng thu nhập 9 tháng đầu năm 2018: 109.580.250.000 đồng. Trong đó: Thu từ nông, lâm, ngư nghiệp: 36.950.121.000 đồng. Thu từ công nghiệp, TTCN, xây dựng: 28.757.235.000 đồng. Thu từ thương mại, dịch vụ, thu khác: 43.872.894.000 đồng. Đặc biệt là về công tác thu chi ngân sách trên địa bàn xã. Tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2018 là: 6.434.234.770 đồng. Trong đó thu ngân sách trên địa bàn: 577.485.873 đồng.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, ông Phan Huy Hoàng - Chủ tịch UBND xã chỉ đạo và đưa ra những phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018: Tập trung chỉ đạo các tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia Nông thôn mới đạt kiểu mẩu giai đoạn 2018-2020. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân 2018 - 2019. Triển khai công tác dồn điền, đổi thửa theo kế hoạch của UBND huyện giao...
 Bài và ảnh Trần Nhất