$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ ba, 28-08-2018 | 10:13GMT+7

Xã Đồng Hóa (Quảng Bình): Thành công nhờ nội lực

TBV - Xã Đồng Hóa bước vào xây dựng Nông thôn mới với xuất phát điểm thấp, xác định dịch vụ - thương mại, nông nghiệp và nội lực là một trong những thế mạnh của địa phương cần được khai thác hiệu quả để thực hiện các tiêu chí khó trong 19 tiêu chí như thu nhập, giao thông, môi trường, hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh…Đến nay, Đồng Hóa đã đạt 13/19 tiêu chí và phấn đấu sớm về đích Nông thôn mới.
Kết quả 6 tháng đầu năm 2018

Nhờ có sự đoàn kết từ Đảng cho đến chính quyền và đặc biệt là từ phía huyện ủy, HĐND, UBND huyện cùng sự phối kết hợp giữa các đoàn thể cũng như sự vào cuộc giúp đỡ nhiệt tình của toàn thể nhân dân. Chính vì vậy 6 tháng đầu năm 2018, xã đã duy trì sự ổn định và đạt được những kết quả cao trên tất cả mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội

Về sản xuất nông nghiệp, tổng sản lượng lương thực vụ đông xuân đạt 920,6 tấn đạt 108% kế hoạch cả năm. Trong đó, lúa 64 tạ/ha đạt 110% kế hoạch tăng 0,7% kế hoạch so với năm trước, cây ngô 69,7 tạ/ha đạt 137 % kế hoạch so với năm trước tăng 1,7 tạ/ha, cây lạc 32 tạ/ha đạt 106% kế hoạch so với năm trước tăng 0,7 tạ/ha. Tổng số đàn gia súc là 4.720 con đạt 81% kế hoạch.Trong đó, đàn lợn có 3188 con,đàn trâu có 181con, đàn bò có 1066 con (tổng số bò lai sind là 701 con), đàn dê có 285 con. Tổng số đàn gia cầm có 18.600con. Thủy sản, xã có 31 lồng nuôi cá lồng bè, nuôi cá ao hồ mùa vụ với diện tích 2,02 ha. Ước sản lượng thủy sản đã khai thác 25 tấn (trong đó nuôi trồng 12 tấn, đánh bắt 13 tấn).

 Đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, TTCN và xây dựng 17,44 tỷ đạt 71,09%. Giá trị dịch vụ - thương mại - thu khác 26,350 tỷ đạt 65,8%. Để kinh tế địa phương phát triển, xã đã tập trung vào các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. 

Về lâm nghiệp, xã đã làm tốt công tác tuyên truyền về PCCCR trên địa bàn, kiện toàn lại các ban PCCC từ xã đến thôn. Phối hợp kiểm lâm phụ trách xã, đã thành lập đoàn công tác gồm 15 đồng chí, đã tiến hành kiểm tra rừng tại tiểu khu 81; 82; 83a giáp ranh với tỉnh Hà Tĩnh, qua kiểm tra tình hình rừng ổn định. Công tác chăm sóc, bảo vệ rừng trồng được nhân dân thực hiện tốt, đã khai thác gỗ rừng trồng được 12.400 tấn với diện tích 155 ha trị giá khoảng trên 10 tỷ đồng. Triển khai kế hoạch trồng rừng đã trồng được 112 ha đạt 320 % kế hoạch, thực hiện tốt kế hoạch cải tạo vườn tạp 6 tháng đầu năm đã trồng được trên 3200 cây cam các loại. Hiện nay có 3 mô hình về cây ăn quả và trồng rừng đang xây dựng ở 3 thôn Đại Sơn, Đồng Giang, Đồng Phú.
 

Ông Đoàn Đại Thế - Chủ tịch UBND xã Đồng Hóa

Về lĩnh vực xây dựng cơ bản, xã đã triển khai đầu tư 6 công trình với tổng số kinh phí 5.360.491.000 đồng. UBND xã đã nghiệm thu đưa vào sử dụng 1/6 công trình (Chợ Đồng Hóa) 5 công trình chuyển tiếp từ năm 2017, 01 công trình năm 2018 đó là đường nội thôn Đồng Giang đã bàn giao mặt bằng chuẩn bị thi công.

Ngoài ra, các lĩnh vực về giao thông, y tế, giáo dục… cũng đạt nhiều kết quả nổi bật.

Nâng cao hơn nữa những kết quả đã đạt được

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, ông Đoàn Đại Thế - Chủ tịch UBND xã chỉ đạo và triển khai những phương hướng nhiệm vụ cho 6 tháng cuối năm 2018: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, đề án về phát triển nông nghiệp của xã. Tiếp tục hỗ trợ phát triển sản xuất cho nhân dân. Đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ hè thu đảm bảo hết diện tích các loại cây trồng, kiên quyết chỉ đạo thu hoạch đến đâu gieo trồng đến đó, ưu tiên gieo cấy trước, trồng trỉa sau. Thực hiện tốt phương án phòng chống sâu bệnh và chống hạn cho cây trồng. Chuẩn bị đầy đủ các yếu tố phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2018 – 2019. Tiếp tục phát huy tính sáng tạo, cải tiến lề lối làm việc và phối hợp chặt chẽ với HĐND, UBMTTQVN và các đoàn thể quần chúng trong việc tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Tăng cường sự giám sát của toàn dân đối với chính quyền cấp xã. Tham gia tốt hội thi về công tác dân vận 
năm 2018.

Đặc biệt, xã luôn chú tâm tới nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới: tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, ngay từ đầu năm đã xây dựng kế hoạch phân công cán bộ, công chức phụ trách các tiêu chí để thực hiện năm 2018 gồm tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí số 17 môi trường, tiêu chí số 18 hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh. 

Bên cạnh đó, xã còn chỉ đạo đưa kinh tế địa phương đi lên, làm tốt các công tác an sinh xã hội, chăm lo tới đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Toàn dân đồng lòng thực hiện tốt các công tác, nhiệm vụ và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội đã được giao trong năm 2018. 
Bài và ảnh Nhất Anh