$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 06-12-2018 | 14:27GMT+7

Xã Hóa Phúc (Quảng Bình): Phát triển kinh tế - xã hội toàn diện và bền vững

TBV - Nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là UBND xã Hóa Phúc cùng sự quyết tâm và tinh thần đoàn kết của nhân dân, nên tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương có nhiều chuyển biến tích cực; các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng - an ninh được giữ vững, đời sống của người dân cơ bản ổn định và từng bước được cải thiện.
Theo ông Cao Bá Đồng - Chủ tịch UBND xã Hóa Phúc cho biết: “Thực hiện công tác chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới của xã Hóa Phúc, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã tổ chức triển khai xây dựng Nông thôn mới Nhà nước và nhân dân cùng làm đã đạt nhiều kết quả cao, đặc biệt trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân đặt lên hàng đầu để nhân dân nhận thức đúng về vai trò và ý nghĩa lớn lao trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Bước vào xây dựng Nông thôn mới từ năm 2011 đến nay xã đã đạt được 14/19 tiêu chí. Năm 2018 xã cố gắng đạt thêm 1 tiêu chí về Nhà văn hóa trung tâm xã. Dự kiến đến năm 2020 Đảng ủy và nhân dân xã cố gắng hoàn thành về đích Nông thôn mới. Trong đó điểm sáng của xã nhà về xây dựng Nông thôn mới, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng chính quyền địa phương, lồng ghép các dự án giảm nghèo bền vững từ 135, 30A của Chính phủ đưa vào đầu tư cho nhân dân theo hướng phát triển giảm nghèo bền vững. Nhìn chung trong quá trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã nhà đã hình thành và phát triển nhiều mô hình chăn nuôi trồng trọc tiêu biểu: Mô hình nuôi lợn của gia đình ông Đinh Xuân Chiến, gia đình ông Đinh Hữu Tồn, gia đình ông Đinh Hữu Ân… Mô hình nuôi nhím có gia đình ông Đinh Xuân Báo. Đặc biệt xã nhà rất quan tâm đến mô hình chăn nuôi lợn rừng lai của hộ gia đình ông Đinh Xuân Liên. Thực hiện Chủ trương và Nghị quyết của huyện ủy Minh Hóa về phát triển rừng và trồng rừng kết hợp bảo vệ rừng là nhiệm vụ đặt lên hàng đầu trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương là hướng đi mới của huyện Minh hóa nói chung và xã nhà nói riêng”.
 

Cán bộ UBND xã đến thăm mô hình chăn nuôi lợn rừng của ông Đinh Xuân Liên.

Nói về phát triển mô hình chăn nuôi lợn rừng ông Đinh Xuân Liên chia sẻ: “Gia đình tôi trước kia nghèo lắm nhưng được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là UBND xã Hóa Phúc rất quan tâm giúp đỡ cho gia đình chúng tôi về phát triển kinh tế, gia đình tôi bước đầu xây dựng và phát triển gia trại nuôi lợn rừng. Qua một thời gian nuôi lợn rừng cũng cho gia đình tôi những kinh nghiệm về kỹ thuật chăn nuôi và chăm sóc, bước đầu cho hiệu quả tốt. Sau đó gia đình tôi đã nhân rộng mô hình này phát triển nghề nuôi lợn rừng đã mang lại sự hiệu quả kinh tế cao, giúp cho gia đình tôi thoát nghèo vươn lên làm giàu”.
 

Ông Cao Bá Đồng - Chủ tịch UBND xã Hóa Phúc.
 

UBND xã triển khai thực hiện công tác tỉa rừng trồng, phát triển trồng cây gỗ lớn với ước lượng trên địa bàn toàn xã có 20 ha rừng, đang thực hiện trồng gỗ hỗn loài của mô hình gia đình ông Đinh Thanh Sơn. Tất cả những mô hình trồng cây gỗ lớn, gỗ hỗn loài mới đưa vào thực hiện và triển khai, qua bước đầu mô hình cây trồng gỗ lớn phát triển tốt; những mô hình đan xen như mô hình phát triển chăn nuôi trồng trọc phát triển tốt, đã mang lại giá trị hiệu quả kinh tế cao, nâng cao đời sống của bà con nhân dân, giúp xóa đói giảm nghèo bền vững.

Những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân xã đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã nhà, góp phần xây dựng Nông thôn mới. Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ cho sản xuất và đời sống được đầu tư đáng kể; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao; công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, xoá nhà tạm và thực hiện các chính sách an sinh xã hội đạt nhiều kết quả cao. Đặc biệt, xã nhà rất quan tâm chăm lo tới đời sống những đối tượng, người có công với cách mạng, người chính sách luôn được Đảng ủy, UBND xã chăm lo tới đời sống về tinh thần và vật chất qua các ngày lễ tết của đất nước thăm hỏi tặng quà giúp xóa mặc cảm với số phận để họ tự tin bước tiếp chặng đường khó khăn của cuộc sống. Tất cả những gì mà Đảng ủy, UBND xã đã và đang thực hiện giúp nâng cao đời sống của bà con nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã.                                                                                        
  Bài và ảnh Nhất Anh