$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 17-05-2018 | 11:56GMT+7

Yên Bái: Hiệu quả từ công tác đào tạo nghề

TBV - Năm 2017, là năm đầu tiên thực hiện việc thống nhất đào tạo theo 3 cấp trình độ: cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng theo quy định. Do đó, công tác tuyển sinh của các trường khá thuận lợi, các trường cao đẳng, trung cấp (trừ trường ngoài công lập) đều tuyển sinh đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch được giao.
Trong năm 2017, công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề được đẩy mạnh đã nâng cao ý thức người dân, nhất là học sinh và phụ huynh học sinh về học nghề. Quan trọng, kinh phí đầu tư cho hoạt động đào tạo nghề tiếp tục được Trung ương và tỉnh bố trí, trong đó có nguồn lực hỗ trợ các hoạt động dạy nghề và đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956...

Từ những thuận lợi trên, năm 2017, toàn tỉnh đã tuyển mới và đào tạo nghề cho 15.882/ 15.200 người, đạt 104,5% kế hoạch giao, trong đó: cao đẳng 1.142/ 1.700 người (đạt 67,2%); trung cấp 1.808/ 2.500 người (đạt 72,3%); sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng là 12.932/ 11.000 người (đạt 117,6%); có 4.922 người được hỗ trợ học nghề theo chính sách của Đề án 1956. 

Trong đó, thành phố Yên Bái tuyển mới và đào tạo nghề cho 2.427/ 2.400 người, đạt 101,1% kế hoạch năm; huyện Trấn Yên 2.140/ 2.050 người, đạt 104,4% kế hoạch năm; huyện Lục Yên là 2.113/ 2.100 người, đạt 100,6% kế hoạch năm; huyện Văn Chấn 2.916/ 2.450 người, đạt 119% kế hoạch năm; thị xã Nghĩa Lộ, 817/800 người, đạt 102,1% kế hoạch năm; huyện Trạm Tấu, 658/600 người, đạt 109,7% kế hoạch năm... 
 

Hướng dẫn học nghề sửa chữa xe máy cho học viên.
 

Riêng các doanh nghiệp may trên địa bàn tỉnh đã đào tạo nghề cho 2.137 lao động và tuyển dụng vào làm việc như: Công ty TNHH Unico 879 lao động, Công ty TNHH Daesung Gloabal 404 lao động, Công ty TNHH quốc tế Vina KNF 854 lao động. 

 Kết quả công tác đào tạo nghề năm 2017 đã góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh đạt 51%, trong đó: tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 35%; tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có văn bằng, chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo đạt 26,2%. Nguồn nhân lực tiếp tục được nâng lên là yếu tố quan trọng góp phần để tỉnh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong năm. 

Tuy vậy, bên cạnh kết quả đạt được, công tác đào tạo nghề năm qua còn bộc lộ những hạn chế như: việc tuyển sinh đào tạo ở trình độ trung cấp, cao đẳng của toàn tỉnh chưa đạt so với kế hoạch; các trường ngoài công lập không tuyển sinh được người học hoặc tuyển sinh không đủ chỉ tiêu kế hoạch; cơ cấu đào tạo nghề cho lao động nông thôn chưa phù hợp, đào tạo ở nhóm nghề nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng cao; đào tạo theo các đơn đặt hàng, theo địa chỉ sử dụng lao động còn chưa nhiều. 

Bên cạnh đó, hầu hết các trung tâm dạy nghề mới tập trung tổ chức dạy nghề theo chỉ tiêu đào tạo có ngân sách, chưa tích cực trong việc tổ chức các lớp dạy nghề có thu học phí từ người học, các lớp liên kết đào tạo. Việc khảo sát, xác định nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn của một số địa phương chưa sát với thực tế dẫn đến phải điều chỉnh trong quá trình thực hiện. Việc cấp phát kinh phí dạy nghề cho lao động nông thôn ở một số địa phương còn chậm...

Năm 2018, mục tiêu toàn tỉnh tuyển mới và đào tạo nghề cho 15.800 người, trong đó: hệ cao đẳng 1.650 người (chiếm 10,4%); trung cấp 2.450 người (chiếm 15,5%); sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng là 11.700 người (chiếm 74,1%), có 6.000 người được đào tạo nghề theo Đề án 1956. Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh đạt 54%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có văn bằng, chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo đạt 27,8%.

Để đạt mục tiêu trên, ngành LĐ-TB&XH, chỉ đạo các cơ sở đào tạo, các địa phương tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyển sinh các hệ đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực với người học, đổi mới quy trình kiểm tra, đánh giá phù hợp với phương thức đào tạo, hình thức học tập. 

Cùng với tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về dạy nghề nhằm thay đổi nhận thức của người dân về học nghề, hỗ trợ công tác tuyển sinh của các trường cao đẳng, trung cấp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các trường trên địa bàn tỉnh trong quá trình tuyển sinh dạy nghề ở trình độ cao đẳng, trung cấp.  
Bài và ảnh Phương Minh