$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 02-11-2017 | 10:39GMT+7

Yên Bái: Khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn

TBV - Với nguồn động viên, hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công đã giúp cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn (CNNT) có thêm nguồn lực để phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương.
Công nghiệp nông thôn có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp phát triển ngành công nghiệp nói riêng và cả nền kinh tế của tỉnh Yên Bái nói chung. Với tầm quan trọng đó, năm 2017 tỉnh Yên Bái tiếp tục dành nhiều sự quan tâm cho khu vực sản xuất CNNT.
 

Năm 2017, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Trung tâm) đã phối hợp với phòng Kinh tế, Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố triển khai 24 đề án ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cho các cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, bằng nguồn kinh phí từ ngân sách trung ương do Bộ Công Thương phê duyệt, Trung tâm triển khai 03 đề án khuyến công quốc gia cho các cơ sở CNNT có quy mô đầu tư lớn. 

Để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch phê duyệt khuyến công năm 2017 và định hướng xây dựng kế hoạch trong những năm tiếp theo. Trung tâm đã đề ra các giải pháp cụ thể như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương chinh sách, phát luật về khuyến công trên các phương tiện thông tin đại chúng tạo điều kiện cho các địa phương và cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp cận các nội dung và chính sách khuyến công; Đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện các đề án sau khi được phê duyệt đạt kết quả cao nhất; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để các đề án hoàn thành đúng tiến độ và kinh phí hỗ trợ đúng mục tiêu, mục đích của đề án theo quy định; Tích cực tìm hiểu, nắm bắt về công nghệ, sản phẩm, thị trường, thiết bị sản xuất để cung cấp và tư vấn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn. Nghiên cứu các giải pháp, huy động, bổ sung các nguồn lực nhằm đẩy mạnh công tác khuyến công, tranh thủ sự đồng tình hợp tác, ủng hộ của các tổ chức. 
Minh Huy