$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 15-11-2018 | 13:53GMT+7

Cao Bằng: Hội thảo giải pháp thực hiện tiêu chí môi trường

TBV - Hội thảo “Một số giải pháp thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng NTM tỉnh Cao Bằng” do Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật phối hợp với Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Cao Bằng tổ chức ngày 30/10/2018. Đồng chí Nông Thanh Tùng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chủ trì.
Tính đến tháng 6/2018, toàn tỉnh có 10 xã đạt 19 tiêu chí, 1 xã đạt 15 tiêu chí, 40 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, 114 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí, 12 xã đạt dưới 5 tiêu chí NTM. Trong đó, tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm (tiêu chí số 17) có nhiều nội dung và khó thực hiện, chỉ có 20 xã đạt tiêu chí đề ra. Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng, bài học từ các xã đạt chuẩn NTM, các xã đạt tiêu chí về thực hiện tiêu chí số 17, từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả Chương trình xây dựng NTM.

Theo đó, các nội dung tham luận xoay quanh: Đánh giá tình hình thực hiện tiêu chí về tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm trong Chương trình xây dựng NTM của tỉnh; tình hình thực hiện tiêu chí số 17 đối với một số xã trên địa bàn tỉnh; vai trò, trách nhiệm của các sở, ngành địa phương trong bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm; giải pháp thực hiện tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm trong Chương trình xây dựng NTM tại Cao Bằng; các phương pháp tổ chức sáng tạo, mang lại lợi ích thiết thực; bài học rút ra từ các xã đã đạt chuẩn NTM, xã đạt tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm, xã còn đạt được ít các tiêu chí và khó thực hiện đối với tiêu chí số 17...
Ngàn Thương