$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 31-08-2017 | 10:52GMT+7

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định: Khắc phục khó khăn, tăng cường công tác bảo vệ rừng

TBV - Trong thời gian qua, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định (thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn) đã nỗ lực tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) bằng nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả, đáng ghi nhận.
Khắc phục khó khăn

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định, tỉnh này có diện tích rừng khá lớn, khoảng 371.000ha, phân bố chủ yếu ở các huyện trung du, miền núi như Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão, Hoài Ân… Thời gian qua, đơn vị đã nỗ lực thực hiện công tác quản lý bả vệ rừng (QLBVR) và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả. Tuy nhiên, tình trạng phá rừng, khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản và lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép vẫn diễn ra phức tạp.

Từ đầu năm đến nay, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR) được chú trọng. Các Hạt Kiểm lâm trong tỉnh cũng đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra rừng vùng giáp ranh giữa các huyện trong và ngoài tỉnh. Cụ thể, tổ chức 120 đợt tuần tra, phát hiện, lập biên bản 309 vụ vi phạm Luật BV&PTR, xử lý 254 vụ. Trong đó, có 36 vụ phá rừng, diện tích bị phá 13,949 ha (so với cùng kỳ năm 2016 giảm 158 vụ, giảm 240,135 ha), 6 vụ khai thác lâm sản trái phép; 22 vụ vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép; 30 vụ lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái phép với diện tích 23,709 ha (giảm 60,711 ha so với cùng kỳ năm trước). Công tác PCCCR được tăng cường thường xuyên, phối hợp chính quyền các địa phương, các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện và tổ chức chữa cháy rừng hiệu quả, hạn chế thiệt hại. 
 

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định:  Khắc phục khó khăn, tăng cường công tác bảo vệ rừng.

Ông Lê Đức Sáu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định, cho biết: “Dù gặp không ít khó khăn như lực lượng kiểm lâm tỉnh hiện tại có 188 biên chế/ 371 ngàn ha rừng, chưa đủ so với định mức Chính phủ ban hành là 1.000 ha/ kiểm lâm; phương tiện, dụng cụ PCCCR còn thô sơ, kinh phí hoạt động còn hạn chế, địa bàn hiểm trở… nhưng đơn vị đã nỗ lực khắc phục và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình”.

Nỗ lực toàn diện

Đến nay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định đã thành lập và củng cố 11 Ban chỉ huy BVR&PCCCR huyện, thị xã, thành phố; 133 Ban chỉ huy BVR&PCCCR xã, phường, thị trấn và 17 Ban chỉ huy BVR&PCCCR của các chủ rừng. Riêng các địa phương và chủ rừng còn thành lập 729 tổ, đội xung kích PCCCR.

Công tác sử dụng và phát triển rừng luôn được chú trọng, toàn tỉnh có 105.591,09 ha diện tích rừng đang thực hiện khoán bảo vệ, diện tích rừng đang thực hiện khoán khoanh nuôi tái sinh chuyển tiếp là 4.775,99 ha. Công tác trồng rừng năm 2017 cũng được thực hiện với kế hoạch trồng rừng trên toàn tỉnh là 8.500 ha rừng (rừng phòng hộ là 759,26 ha và rừng sản xuất là 7.740,74 ha), đến nay đã chuẩn bị đất, thiết kế diện tích trồng mới, xử lý thực bì, cuốc hố và trồng được 106,24 ha rừng.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định đã tham mưu cho Sở NN&PTNT trình UBND tỉnh ban hành các văn bản triển khai Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững (giai đoạn 2016 - 2020); chỉ đạo các địa phương tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách BVR, PCCCR; kiểm tra, xử lý và tham mưu cấp thẩm quyền xử lý các vụ vi phạm còn tồn đọng. Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh công tác tổ chức chỉ đạo BVR, bảo đảm chấp hành pháp luật về BV&PTR, tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về QLBVR.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác QLBVR hiệu quả trong thời gian đến, ông Lê Đức Sáu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định, cho biết thêm: “Đơn vị sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật BV& PTR với hình thức đổi mới nâng cao ý thức trách nhiệm sâu rộng trong nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo kiểm lâm địa bàn thường xuyên phối hợp cấp ủy, chính quyền, người dân địa phương trong công tác QLBVR, PTR và quản lý lâm sản. Để công tác QLBVR và PCCCR đạt hiệu quả, bên cạnh sự nỗ lực của ngành kiểm lâm cần phải có sự tham gia của cả cộng đồng.”
 
Bài  và ảnh: Ngọc Nhuận - Nguyễn Tú